Οψωνισμός

Η λειτουργία της φαγοκυτταρώσεως, παρά το γεγονός ότι δεν προϋπο­θέ­τει ειδικό υπόστρωμα, επιταχύνεται σημαντικά παρουσία οψωνινών, που ευρίσκονται στον ορό ή στο πλάσμα. Στον ορό ανιχνεύονται οι επόμενες οψωνίνες:

[α] Κλάσματα του συστήματος του συμπληρώματος. Μεταξύ αυτών την ισχυρότερη οψωνική δράση έχει το C3b, για το οποίο υπάρχουν ειδικοί υποδοχείς στην επιφάνεια των φαγοκυττάρων.  Μικρόβια ή διαμερισμένα σωματίδια που φέρουν το κλάσμα του συμπληρώματος θα απορροφηθούν από το φαγοκύτταρο με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς. Τα κλάσματα C5a και Cb67 είναι κατά βάση χημοτακτικοί παράγοντες, που υποστηρίζουν την κάθαρση των ξένων σωματιδίων.

[β] ανοσοσφαιρίνες. IgG1 και IgG3 παρουσιάζουν την εντονώτερη δραστηριότητα στη λειτουργία του οψωνισμού. Πιθανολογείται ότι η IgA έχει επίσης οψωνικές ιδιότητες και ευνοεί τη φαγοκύττωση από τα ουδετερόφιλα και τα μακροφάγα.

[γ] η ινοδεσμίνη (à633) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που δρα σαν συγκολλητική ουσία μεταξύ των ουδετεροφίλων και των μακροφάγων.

[δ] μερικές από τις λευκοτριένες (à344), παράγωγα του αραχιδονικού οξέος, έχουν οψωνικές ιδιότητες, ενώ άλλες χημοτακτικές.