ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Καρδιαγγειακοί παράγοντες -Ώση οξυγόνου [οξυγόνο παλμού]

 

Προκειμένου να εξασφαλίσει το αναγκαίο Ο2, κατά τη διάρκεια της ασκήσεως στους ιστούς, κάθε καρδιακή σφύξη πρέπει να αποδίδει υψηλότερη ποσότητα Ο2  στην περιφέρεια. Η ώση οξυγόνου (Ο2  pulse) συσχετίζει το ρυθμό της καταναλώσεως Ο2  από τον οργανισμό, κατά τη διάρκεια ασκήσεως προς την καρδιακή συχνότητα που καταγράφεται για το αντίστοιχο επίπεδο ασκήσεως. Η ώση οξυγόνου υπολογίζεται από την επόμενη εξίσωση:

Ώση οξυγόνου (Ο2  plulse)= V̇Ο2 / HR

Σε φυσιολογικά, μη αθλούμενα άτομα, η ώση οξυγόνου (: οξυγόνο παλμού) στην ηρεμία, είναι, περίπου, 2.5-4.0 mL Ο2  / καρδιακή ώση. Οι τιμές αυτές αυξάνονται Χ 2.5-3.5 (και φτάνουν την τιμή 10-15 mL Ο2  / καρδιακή ώση) κατά τη διάρκεια βαριάς ασκήσεως.