Όγκος, χωρητικότητα συγκλείσεως

Είναι ο όγκος των πνευμόνων στον οποίο αρχίζει η σύγκλειση των μικρών-περιφερικών αεραγωγών. Εκφράζεται ως ποσοστό της VC.

Χωρητικότητα συγκλείσεως Ονομάζεται το άθροισμα του όγκου συγκλείσεως, CV, και του RV και εκφράζεται ως ποσοστό της TLC.
βλέπε: όγκος συγκλείσεως / Όγκος συγκλείσεως, μετρήσεις / όγκος και χωρητικότητα συγκλείσεως