Βλεφαρίδα - cilium

Δομή μικρού μήκους βλεφαρίδας που μετατοπίζεται ταυτοχρόνως με πολλές άλλες, προσδίδοντας συντονισμένη κίνηση. Στην εικόνα φαίνεται η διατομή μιας βλεφαρίδας κροσωστού κυττάρου.

 

Πρωτοπαθής δυσκινησία κροσσών. Είναι αυτόσωμη μεταδιδόμενη με τον υπολοιπόμενο χαρακτήρα , πάθηση με διαταραχές στους κροσσούς επιθηλιακών κυττάρων των αεραγωγών. Συνεπάγεται διαταραχή της αποδόσεως της βλεννοκροσσωτής συσκευής με αποτέλεσμα χρόνιες υποτροπιάζουσες κολποπνευμονικές λοιμώξεις. Συχνά απολήγουν σε βρογχεκτασίες και δεν αποκλείεται να απολήξει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.