Ποιότητα ζωής -σύστημα βαθμονομήσεως Karnofsky

 |ποιότητα ζωής|||Το σύστημα βαθμονομήσεως Karnofsky, εισήχθη από τους David Karnofsky και Joseph Burchenal, το 1947, προκειμένου να αποτυπωθεί ηεν γένει κινητικότητα των χημειοθεραπευόμενων ασθενών με νεοπλάσματα () και αποτελεί το πρώτο ερωτηματολόγιο  για την ποιότηα ζωής, που προτυπώθηκε στην κλινική πράξη. Γενικά, το σύστημα αποσκοπεί στην αντικειμενική αξιολόγηση των χημειοθεραπευόμενων καρκινοπαθών, ως προς την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Πρόκειται περί μιας κλίμακος διαβαθμίσεως από 100%, πλήρους ευεξίας, μέχρι 0%, που αντιστοιχεί στο θάνατο.

ποιότητα ζωής και κινητικότητα χημειοθεραπευόμενων-καρκινοπαθών ασθενών: Κλίμακα Karnofsky
100 φυσιολογικός χωρίς συμπτώματα, χωρίς αιτιάσεις
90 ικανός φυσιολογικής κινητικότητας, περιορισμένα συμπτώματα ή σημεία της παθήσεως
80 φυσιολογική κινητικότητα, με μικρή δυσκολία, μερικά συμπτώματα ή σημεία
70 αυτοεξυπηρετείται, αλλά δεν είναι ικανός για συνήθη κινητικότητα ή εργασία
60 χρειάζεται  βοήθεια, αλλά είναι ικανός να αυτοεξυπηρετηθεί
50 χρειάζεται βοήθεια, προσφεύγει συχνά σε ιατρική βοήθεια
40 σημαντικός βαθμός ανικανότητας, χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια
30 σοβαρή ανικανότητα, με ένδειξη εισαγωγής στο Νοσοκομείο, αλλά χωρίς κίνδυνο θανάτου
20 σοβαρά πάσχων, επείγουσα ιατρική βοήθεια και λήψη υποστηρικτικών μέτρων ή θεραπείας
10 προθανάτια κατάσταση, ταχέως εξελισσόμενη 
0 θάνατος

βλέπε: σύστημα βαθμονομήσεως ECOG/WHO/Zubro / σύστημα βαθμονομήσεως ποιότητας ζωής για παιδιά: lansky score.
Εκτός από τον έλεγχο της κλινικής καταστάσεως, στις παραμέτρους προγνώσεως της εκβάσεως περιλαμβάνονται το φύλο, το κάπνισμα, κια, στις περιπτώσεις δεύτερης ή τρίτης γραμμής θεραπείας, η απάντηση και η διάρκεια της απαντήσεως στην θεραπεία πρώτης γραμμής. Ασθενείς με επιβαρυμένη κλινική κατάσταση τυππικά, λαμβάνουν ένα μονοθεραπευτικό σχήμα, ή συνδυασμό μειωμένων δόσεων,, εάν αποφασιστεί η θεραπεία τους.