βράγχος φωνής

Το βράγχος φωνής αποκαλύπτει παθήσεις του λάρυγγος ή/και των εξαρτημάτων του. Με ιδιαίτερης αποχρώσεως βράγχος φωνής εμφανίζεται η παράλυση μιας ή και των δύο φωνητικών χορδών, λόγω πιέσεως του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. Το αριστερό, καταδύεται κάτω από το αορτικό τόξο πριν ανακάμψει προς τους προσαγωγούς και απαγωγούς μύες του λάρυγγος. Επομένως, κάθε παθολογική κατάσταση του μεσοθωρακίου μπορεί να εκδηλωθεί με βράγχος φωνής, λόγω πιέσεως, από όγκο που εκτείνεται στο μεσοθωράκιο ή λεμφαδένες, των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.

Τα συνήθη συμπτώματα επί επινεμήσεως του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, που είναι συχνότερα, λόγω της μακρύτερης πορείας του, είναι το βράγχος, η απώλεια της φωνής και ο βόειος βήχας. Ενόσω οι απαγωγοί μύες του λάρυγγος συμμετέχουν στην εκρηκτική φάση του βήχα, επί παραλύσεώς τους παράγεται ένας τύπος βήχα, που περιγράφεται ως βόειος. Με το πέρασμα του χρόνου, η αντίστοιχη φωνητική χορδή μπορεί να αντιρροπίσει την παράλυση της σύστοιχης χορδής και ο τύπος του βήχα και το βράγχος φωνής να βελτιωθεί. Άλλη αιτία βελτιώσεως του βράγχους φωνής είναι το λαρυγγικό οίδημα όπως παρατηρείται επί αποφράξεως της άνω κοίλης φλεβός. Στις καταστάσεις αυτές, η φωνή είναι χειρότερη κατά την πρωινή έγερση και με την πάροδο της ημέρας, και τον ασθενή σε ορθία θέση, το οίδημα μειώνεται και το βράγχος βελτιώνεται.

Η αλλαγή της χροιάς της φωνής είναι ουσιώδες εύρημα, για το οποίο απαιτείται διεξοδικότερος έλεγχος αποκλεισμού ενδοθωρακικών παθολογιών. Όλοι οι ασθενείς με βράγχος φωνής πρέπει να υφίστανται ακτινογραφία θώρακος και βρογχοσκόπηση.