ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1η αναθεώρηση: 12/2014
φάρμακα παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος και αλλεργικών καταστάσεων ().
 Αντιϋπερτασικά φάρμακα
φάρμακα για τη θεραπεία της πνευμονικής Ινώσεως
--πιρφενιδόνη
φάρμακα για τη θεραπεία της λεμφαγγειολειομυοματώσεως
--ραπαμυκίνη