Ιβοπρουφαίνη

  Είναι ισχυρό αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρμακοη δράση του οποίου οφείλεται στην αναστολή της βιοσυνθέσεως των προσταγλανδινών.

BRUFEN 200MG/TAB BTX30(BLIST3X10)     ORAL   200MG/TAB

BRUFEN C.TAB 400MG/TAB BTX24(BLIST3X8)        ORAL   400MG/TAB