Επιφανειοδραστικά φάρμακα

επιφανειοδραστικά φάρμακα
φωσφολιπίδια φυσικά curosurf susp 120 mg/1.5 ml  
  2540 mg/1.5 ml  
 

survanta

για σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνών (νοσοκομειακή χρήση)

200mg /8ml