ΜΗ ΣΤΕΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ

Ασεμετασίνη
Αζαπροπαζόνη
Ασεκλοφενάκη
Δικλοφενάκη
Διφλουνιζάλη
Ετοδολάκη
Θειαπροφενικό οξύ
Ιμπουπροφαίνη
Ινδομεθακίνη
Κετοπροφαίνη
Κετορολάκη
Λορνοξικάμη
Μελοξικάμη
Ναβουμετόνη
Ναπροξένη
Νιμεσουλίδη
Οξαπροζίνη
Πιροξικάμη
Πιροξικάμη-β-κυκλοδεξτρίνη
Ροφεκοξίμπη
Σελεκοξίμπη
Σουλινδάκη
Τενοξικάμη
Τολμετίνη
Τολφαιναμικό οξύ