Αναστολείς Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτασίνης

σύνοψη

Οι ευεργετικές επιδράσεις των αναστολέων του ΜΕΑ στην υπέρταση και την καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κυρίως της καταστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης στο πλάσμα.

 Στους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης περιγράφονται οι επόμενες δραστικές ουσίες. Βεναζεπρίλη, καπτοπρίλη, σιλαζαπρίλη, δελαπρίλη, εναλαπρίλη, φοσινοπρίλη, ιμιδαπρίλη, λισινοπρίλη, περινδοπρίλη, κιναπρίλη, ραμιπρίλη, τρανδολαπρίλη, ζοφενοπρίλη.

Η βεναζεπρίλη υδρολυόμενη σε βεναζεπριλάτη, αναστέλλει το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ), και, έτσι, ελαττώνει τη μετατροπή της αδρανούς αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοσυσπαστική αγγειοτενσίνη II. Από τις σημαντικότερες δράσεις της αγγειοτασίνης ΙΙ ηπαραγωγή αλδοστερόνη (:επαναρρόφηση νατρίου και ύδατος στα νεφρικά σωληνάρια) και αύξηση της καρδιακής παροχής.

 Η καπτοπρίλη (captopril) είναι ένας εξαιρετικά εκλεκτικός, ανταγωνιστικός αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης Ι. Capoten,

Η σιλαζαπρίλη (Cilazapril) είναι ένας εξειδικευμένος, μακράς δράσης αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης.

η δελαπρίλη χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίματος (υπέρτασης) στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, και στη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών μετά από καρδιακή προσβολή.

Η εναλαπρίλη, υδρολυόμενη μετά την πρόσληψή της, αναστέλλει το μετατρεπτικό ένζυμο. Antiprex, analept, Kaparlon-S, Leovinezal, Renitec,

 Η φοσινοπρίλη εστερικό προ-φάρμακο της φοσινοπριλάτης, ενός αναστολέα του ΜΕΑ. Monopril,

 Η υποτασική δράση της ιμιδαπρίλης (imidapril) στην υπέρταση, εμφανίζεται κυρίως ως αποτέλεσμα της καταστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης στο πλάσμα. Tanatril. 

Η λισινοπρίλη χρησιμοποιείται στη θεραπεία της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, στην καρδιακή ανεπάρκεια και σε ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή. Adicanil, Axelvin, icoran, Leruse, Z-bec)

Η κιναπρίλη (quinapril) ανήκει στους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (αγγειοτενσίνης) Ι. Η κιναπρίλη αναστέλλει το ένζυμο που μετατρέπει την αγγιοτασίνη Ι στον ισχυρό αγγειοσυσταλτικό παράγοντα αγγειοτασίνη ΙΙ και επίσης ελαττώνει το ρυθμό αδρανοποίησης βραδυκινίνης (:αγγειοδιασταλτικό). accupron,