αντιβηχικά φάρμακα

αντιβηχικά φάρμακα
βουταμιράτη sinecod tab 30 mg  
κωδεΐνη Lonargal (παρακεταμόλη + κωδεΐνη) tab 500+30  
 

lonarid - N

παρακεταμόλη, καφείνη, κωδεΐνη

tab 400,50,10  
δεξτρομεθοφάρνη      
λεβοδροποπιζίνη levotuss tab 30 mg
dropavix    
οξαλαμίνη perebron syrup 120 mg, 150 mg  
πεντοξυβερίνη tuclase oral sol 6.75/5ml
ζιπεπρόλη jactuss

15 mg/5ml

25 mg /5 ml