αντιβηχικά φάρμακα

αντιβηχικά φάρμακα
βουταμιράτη sinecod tab 30 mg  
κωδεΐνη Lonargal (παρακεταμόλη + κωδεΐνη) tab 500+30  
 

lonarid - N

παρακεταμόλη, καφείνη, κωδεΐνη

tab 400,50,10  
δεξτρομεθοφάρνη      
λεβοδροποπιζίνη levotuss tab 30 mg
dropavix    
οξαλαμίνη perebron syrup 120 mg, 150 mg  
πεντοξυβερίνη tuclase oral sol 6.75/5ml
ζιπεπρόλη jactuss

15 mg/5ml

25 mg /5 ml

 
Gabapentin να τ δώ και μαζί όλο το άρθορ ανασκοπήσεως      

 

 
Ο βήχας είναι μια βίαιη εκπνευστική, εκρηκτική προσπάθεια συνήθως, και κατά την αρχή του, έναντι κλειστής γλωττίδας, που συνοδεύεται μέ νανα χαρακτηριστικό ήχο. Συχνά εμαβίζεται ως ένα φορτικό σύμπτωμα, χωρίς φυσιολογική συνέπεια, που αποελεί δύσκολο διοαγνωστικο αντικείμενο σε Ιατρούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περιθάλψεως.
•οξύς βήχας. Ορίζεται ο βήχας που διαρκεί για διάστημα < 3 εβδομάδων και αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα οξειών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Απουσία σημαντικής συνοσηρότητας ο οξύς βήχας είναι, συνήθως καλοήθης και αυτοϊώμενος. Παριστά, εν τούτοις, το κοινότερο σύμπτωμα που συνδέεται με παροξύνσεις κια εισαγωγές στο Νοσοκομείο της ΧΑΠ και του άσθματος. Το ετήσιο κόστος του στο ΗΒ, υπερβαίνει τις 979 λίρες, που αναλύθεται σε 875 εκατομμύρια λόγω απωλεάις παραγωγικότητας και 104 εκατομμύρια για την αντιμετώπισή του στο Σύστημα Υγείας. Ενδείξεις για περαιτέρω εξετάσεις είναι η συνυπάρχουσα αιμόπτυση, προφανής συστηματική διαταραχή, υποψία ειροφήσεως ξένου σώματος, ή ενοβρογχικής ν       οπλασματικής αναπτύξεως. Οι ασθενείς αναφέρουν βελτίωση με τη χρήση παραφαρμάκων.
•χρόνιος βήχας. Ως χρόνιος ορίζεται ο βήχας που διαρκεί πάνω από 8 εβδομάδες. αναφέρεται σε ποσοστό 10-20% των ενηλίκων συχνότερα στις γυναίκες και τους παχύσαρκους.