Σεροτονίνη

Η σεροτονίνη (5-υδροξυτρυπταμίνη, 5-ΗΤ) είναι αμίνη που απελευθερώνεται στους πνεύμονες από τα αιμοπετάλια, που τείνουν να συγκεντρώνονται στην πνευμονική κυκλο­φο­ρί­α σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως η πνευμονική εμβολή και το ση­ψαι­μικό shock (παραγωγή ενδοτοξινών). Τα νευροεπιθηλιακά σωμάτια είναι επί­σης πιθανή πηγή 5-ΗΤ στους πνεύμονες. Τα νευροεπιθηλιακά σωμάτια κείνται στα βρογχικά και κυψελιδικά τοιχώματα. Η συγκέντρωση σεροτονίνης στα νευρο­επι­θη­λι­ακά σωμάτια είναι μικρή, αλλά, λόγω της στρατηγικής θέσεως των σωματίων, που ευρίσκονται τα σωμάτια, η απελευθέρωση των μικρών αυτών ποσοτήτων μπορεί να έχει μεγάλες φαρμακολογικές και φυσιολογικές συνέπειες. βλ.: PAF)

Flash card: φάρμακα που δρουν στους υποδοχείς σεροτονίνης

Αναφέρονται φάρμακα που είναι γνωστό ότι δρουν τροποποιώντας το σύστημα της σεροτονίνης (5-HT). Σημειώνεται ότι οι αγωνιστές των υποδοχέων σεροτονίνης, χρησιμοποιούνται στην θερπαέια της ημικρανίας, ενώ οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της 5-HT χρησιμοποιούνται για προφύλαξη.

Αγωνιστές

  • Η sumatriptan είναι ένας αγωνιστής των υποδοχέων της 5-HT1D που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της οξείας ημικρανίας.
  • Η ergotamine είναι μερικός αγωνιστής των υποδοχέων της 5-HT1.

Ανταγωνιστές

  • Η pizotifen είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων της 5-HT2 που χρησιμοποιείται στην προφύλαξη από τα επεισόδια ημικρανίας. 
  • Η Methysergide είναι ένας άλλος ανταγωνιστής των υποδοχέων της 5-HT2 αλλά χρησιμοποιείται σπάνια λόγω του κινδύνου οπισθοπεριοτναΊκής ινώσεως.
  • Η cyproheptadine είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων 5-HT2 που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διαρροιών, σε ασθενείς με σύνδρομο καρκινοειδούς.
  • Η ondansetron είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων 5-HT3 και χρησιμοποιείται ως αντιεμετικό