ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ

 Οι ανταγωνβιστές της αγγειοτασίνης ΙΙ είναι φάρμακα που αναστέλουν τη δράση της αγγειοσπαστική δράση της αγγειοτασίνης ΙΙ καταλαμβάνοντας τους σχετικούς υποδοχείς της.

Περιγράφεται η βαλσαρτάνη (avalsan, dalzad, diovan,valsartan, valpressol, ως ειδικός ανταγωνιστής αγγειοτασίνης ΙΙ. Στιις υπόλοιπες δρασικές ουσίες περιλαμβάνονται η καντερστάνη (atacand), η  επροσαρτάνη (epratenz, teveten, teveten plus), η ιρβερσαρτάνη (aprovel), η λοσαρτάνη (cozaar, loben, lozartan, lozaerb), η ολμερσαρτάνη (olartan, olartan plus, olmetec) η τελμισαρτάνη (telgreco, telmisartan) 

Έχουν ουσιωδώς αντικαταστήσει  τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης,μ  κυρίως λόγω της δυνητικά σοβαρής παρενέργειας, του επίμονου συχνού ξηρού βήχα, λόγω αναρρυθμίσεως του αντανακλαστικού του βήχα (&).