Συμπαθητικομιμητικά - παρασυμπαθητικολυτικά φάρμακα

φάρμακα που διεγείρουν τους α- και β- υποδοχείς
φάρμακα που διεγείρουν τους β-, υποδοχείς
πνευμονολογικά φάρμακα
βρογχοδιαταλτικά φάρμακα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
 
 
 
ALLERTEC
FORMAXA
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
 
 
 
ASTRA
DRACANYL
ΤΕΡΒΟΥΤΑΛΙΝΗ
 
PULMICORT
ΒΟΥΔΕΝΟΣΙΔΗ
 
OXEZ
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
 
SYMBICORT
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΝΟΣΙΔΗ
 
 
 
BOEHRINGER
ATROVENT
ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ
 
BEROVENT
ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ + ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ
 
SPIRIVA
ΤΙΟΤΡΟΠΙΟ
 
SPIRIVA-RESPIMAT
ΤΙΟΤΡΟΠΙΟ
 
 
 
CHIESI
CLENIL FORTOJET
ΜΠΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ
 
FOSTER
ΜΠΕΚΛΟΜΑΘΑΖΟΝΗ + ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
 
 
 
ELPEN
FORMOPEN
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
 
FLUTICAPEN
ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ
 
ROLENIUM
ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ + ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ
 
 
 
GLAXO
AEROLIN
ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ
 
BECOTIDE
ΜΠΕΚΛΟΜΕΘΑΖΟΝΗ
 
SEREVENT
ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ
 
FLIXOTIDE
ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ
 
SERETIDE
ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ + ΦΛΟΥΤΙΚΑΖΟΝΗ
 
 
 
LAVIPHARM
QVAR
 
 
RESPOCORT
 
 
SALBUNOVA
 
 
 
 
NOVARTIS
FORADIL
ONBREZ
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
INDACATEROL
 
 
 
NYCOMED
ALVESCO
CICLESONIDE
 
 
 
RAFARM
IMOTEC
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
 
 
 
SHERING-PLOUGH
ASMANEX
ΝΟΜΕΤΑΖΟΝΗ
 
 
 
USB
INUVAIR
ΜΠΕΚΛΟΜΑΘΑΖΟΝΗ + ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ