ανταγωνιστές υποδοχέων των λευκοτριενίων - μοντελουκάστη

 Η μοντελουκάστη είναι ανταγωνιστής των υποδοχέων των λευκοτριενίων που απελευθερώνονται στην όψιμη φλεγμονώδη αντίδραση και τις φλεγμονώδεις εξελίξεις, και προκαλούν ισχυρό και απρατεταμένο βρογχόσπασμο, οίδημα των αεραγωγών. Έτσι, ο αποκλεισμός των λευκοτριενίων στο άσθμα βελτιώνει τα συμπτώματα και βοηθά την πρόληψη κρίσεων άσθματός, ιδιαίτερα του εξ ασκήσεως άσθματος.

πίνακας 1. ανταγωνιστές των υποδοχέων των λευκοτριενίων
μοντελουκάστη singulair tab 10 mg 10mg το βράδυ πριν την κατάκλιση, επί 10 ημέρες. Επί μη εμφανίσεως αποτελεσμάτων, διακόπτεται.
  Modulair 10 mg πριν τη βραδυνή κατάκλιση 
       

 Δεν αντικαθιστά τα εισπνεόμενα κορτικοειδή ούτε μειώνει τη δοσολογία τους, και δεν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ασθματικών κρίσεων. Σε μερικές, ασυνήθεις, περιπτώσεις προκαλούν σύνδρομο Churg-Strauss που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα, αγγειΐτιδα, ηωσινοφιλία και επιδείνωση των αναπνεσυτικών συμπτωμάτων, καρδιακές επιπλοκές και περιφερικής νευροπάθειας (παρόμοιας με την απρατηρούμενη επί θεραπείας με ισονιαζίδη) . Συχνά το σύνδρομο εμφασνίζεται μετά από διακοπή ή μείωση των από του στόματος κορτικοειδών.

παρενέργειες

πεπτικές διαταραχές, κυρίω κοιλιακά άλγη, συσπεψία, διάρροια, κόπωση, πυρετός, ζάλη, κεφαλαλγία, αϋπνία, λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού, αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία, κνησμός, αγγειοοίδημα κλπ), αρθραλγίες, μυαλγίες. Μείωση της στάθμης επί συγχορηγήσεως με φαινοβαρβιτάλη, πριμιδόνη, θεοφυλλίνη. Επειδή το φάρμακο μεταβολίζεται με το ένζυμο CYP3A4 απαιτείται προσοχή σε ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που επάγουν τοένζυμο (φαινυντοΐνη, ριφαμπικίνη κλπ).

βλέπε: τροποποιητές των λευκοτριενίων στη θεραπεία του άσθματος