παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη)

Ασθενής αναστολέας της βιοσύνθεση των προσταγλανδιών. στο ΚΝΣ, με αξιοσημείωτες αντπυρετικές και αναλγητικές ιδιότητες.

APOTEL 500MG/TAB BTX20(BLIST 2X10)    ORAL   500MG/TAB   
DEPON 500MG/TAB BTx16 (BLISTER 2x8) ORAL   500MG/TAB   
DEPON 500MG/TAB BTx20 (BLISTER 2x10) ORAL 500MG/TAB
PANADOL 500MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)            ORAL   500MG/TAB 
PANADOL ACTIFAST 500MG/TAB BTX20 (BLIST 2X10)500MG/TAB          
PANADOL ADVANCE FC TAB 500MG/TAB BTX20(2X10)     500MG/TAB   PANADOL ULTRA FC TAB 1G/TAB BTX8      1000MG/TAB
ALGOCIT SOL.INF 10MG/ML BTx12 VIALS x100 ML IV 10MG/ML      
APOTEL INJ BT 3AMPX 300MG/2ML 300MG/2ML            
APOTEL SOL.INF 600MG/4ML AMP ΒΤx3AMPSx4 ML 600MG/4ML
APOTEL SOL.IV.INF 1G/6,7ΜL AMP BT x 3 AMPS x 6,7 ML 1G/6.7ML       BIOCETAMOL INJ.SOL 600MG/4ML AMP BTx3AMPSx4ML 600MG/4ML
PAR-500 INJ.SOL 600MG/4ML AMP(IM) BTx 3 AMPSx4ML 600MG/4ML