Βρογχικός τόνος

Ο μυϊκός χιτώνας στους περιφερικούς αεραγωγούς  προσφέρει μια συνεχή τάση ήπιας συσπάσεως, που –τελεολογικά- ελέγχει το πλάτος και μήκος του βρόγχου, για την πλεονεκτικότερη προσαρμογή του νεκρού χώρου.