Ζωτική χωρητικότητα, βίαιη, FVC

 

Ο όγκος μέγιστης εκπνοής, μετά μέγιστη εισπνοή, που εκπνέεται όσο βιαιότερα και ταχύτερα είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Αναδεικνύει μεταβολές της ζωτικής χωρητικότητας, μέσω ογκομετρικών σπιρομέτρων. Σχετίζεται ευθέως με μεταβολές της VC από την ογκομετρική σπιρομετρία. Η εκτίμηση των παραμέτρων ροής εισφέρει στη διαφοροποίηση πνευμονοπαθειών ή εξωπνευμονικών παθήσεων. Κατά τη βίαιη εκπνοή συμμετέχουν, επίσης, οι επικουρικοί εκπνευστικοί μύες, οι έσω μεσοπλεύριοι και κοιλιακοί μύες.

Ζωτική χωρητικότητα, προβλεπόμενες τιμές
Ζωτική χωρητικότητα, βίαιη, FVC
Ζωτική χωρητικότητα, βραδέως εκπνεόμενη, slow vital capacity
Ζωτική χωρητικότητα, δοκιμασία
Ζωτική χωρητικότητα, δυναμική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική, βίαιη
Ζωτική χωρητικότητα, εισπνευστική-εκπνευστική
Ζωτική χωρητικότητα εισπνευστική-εκπνευστική, μέγεθος
Ζωτική χωρητικότητα, ιστορικά δεδομένα