Δυναμική ζωτική χωρητικότητα, forced vital capacity, FVC