Β-αδρενεργικοί υποδοχείς

Οι β-αδρενεργικοί υποδοχείς είναι οι καλύτερα χαρακτηρισμένοι και επικρατούντες αδρενεργικοί υποδοχείς στους πνεύμονες, διακρινόμενοι στους β1 και β2, που κατανέμονται σε όλους τους πνευμονικούς ιστούς. Οι β2 υποδοχείς αποτελούν κεντρικό θεραπευτικό στόχο και ο πολυμορφισμός τους μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις στη θεραπεία με β2-αγωνιστές. Ο αριθμός τους και η λειτουργία τους ρυθμίζεται από ενεργοποίηση από β-αγωνιστές και φάρμακα όπως τα κορτικοειδή και οι κυτοκίνες. Η κατανομή και ο τύπος των β-υποδοχέων στους πνεύμονες έχει μελετηθεί σε πληθώρα πρωτοκόλλων. Υπό μεγαλύτερη πυκνότητα ευρίσκονται στο επιθήλιο των αεραγωγών και των κυψελίδων. Περίπου 70% των υποτύπων των αδρενεργικών υποδοχέων στον πνεύμονα είναι β2-υποδοχείς, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι β1. Μόνο β2-υποδοχείς ανιχνεύονται στα λεία μυϊκά κύτταρα των αεραγωγών και των αγγείων, ενώ τόσο οι β1- όσο και οι β2-υποδοχείς ευρίσκονται στους υποβλεννογόνιους αδένες και τις κυψελίδες.

Στον παρακείμενο πίνακα, καταχωρούνται οι κύριες θέσεις εντοπίσεως και η σχετική λειτουργική τους αποστολή.

ιστός

Υποδοχέας

απάντηση

αεραγωγοί

Κυρίως β2

Βρογχοδιαστολή, μείωση της απελευθερώσεως μεσολαβητών από τα σιτευτικά κύτταρα, αύξηση της παραγωγής βλέννης, αύξηση της κινήσεως των κροσσών

καρδιά

Β1/β2

Ταχυκαρδία, ινότροπος δράση

αγγεία

Β2

Αγγειοδιαστολή, πτώση της αρτηριακής πιέσεως, αύξηση του καρδιακού ρυθμού μέσω αντιρροπιστικών αντανακλαστικών

Μήτρα

Β2

χάλαση

Μεταβολισμός

Β2/β3

Αύξηση της γλυκόζης, της ινσουλίνης, του γαλακτικού οξέος, του πυρουβικού οξέος, των μη εστεροποιημένων λιπαρών οξέων, της γλυκερόλης, και των κετονοσωμάτων· μείωση του Κ+, των φωσφορικών, του ασβεστίου και του μαγνησίου.

μύες

Β2

τρόμος