Βλεφαροτοξίνες

Οι βλεφαροτοξίνες ή σιλιοτοξίνες (ciliotoxins) που παράγει η αερογόνος ψευδομονάδα[i], ο αιμόφιλος της ινφλουέντζας, ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, το μυκόπλασμα της πνευμονίας, η μπορντετέλλα του κοκκύτη, η  ναϊσέρια της μηνιγγίτιδας και της γοννόροιας έχουν επακριβέστερα μελετηθεί. H l-υδροξυφαιναζίνη και η πυοκυανίνη, δύο σιλιοτοξίνες που απομονώθηκαν από τα πτύελα ασθενών με ψευδομοναδική λοίμωξη των κατωτέρων οδών, σε συγκεντρώσεις ανάλογες εκείνων που απαιτούνται για την in vitro πρόκληση σιλιοτοξικού αποτελέσματος, προκαλούν επιβράδυνση της μεταγωγής της βλέννης, δυσκινησία των κροσσών και διάρρηξη του επιθηλιακού τοιχώματος των αγωγών[ii]. Επιβράδυνση της κινήσεως των κροσσών παρατηρείται δύο ώρες μετά την πειραματική ενστάλλαξη πυοκυανίνης, χωρίς την πρόκληση επιθηλιακής βλάβης, που αποκαθίσταται μετά την έκπλυση της σιλιοτοξίνης. Συνοδεύεται από ενδοκυττάρια ελάττωση του κυκλικού ΑΜΡ και ΑΤΡ, η οποία αναστέλλεται με χορήγηση ισοβουτυλικής μεθυλοξανθίνης και φορσκολίνης, ουσίες που προκαλούν ενδοκυττάρια αύξηση του κυκλικού ΑΜΡ και ΑΤΡ. 

 

[i] Wilson, R., Pitt, T., Taylor, G.: Pyocyanin and l-hydroxyphenazine produced by Pseudomonas aeroginosa inhibit human ciliary beating in in vitro. J. Clin. Invest. 1987· 79:221-229

[ii] Munro, N., Barker, A., Rutman, A.: The effect of pyocyanin and l-hydroxyphenazine on in vivo tracheal mucus velocity. J. Appl. Physiol. 1989· 76:316-323