Πνεύμονος απόλυμα

Περίπτωση πνευμονικού απολύματος

Οι συγγενείς βρογχοπνευμονικές δυσπλασίες είναι συνήθως ασυμπτωματικές και διαγιγνώσκονται μετά από διερεύνηση αναπνευστικών λοιμώξεων ή τυχαία μετά από απεικονιστικό έλεγχο. Για τη μελέτη των συγγενών αυτών δυσπλασιών χρησιμοποιούνται διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως προγεννητικός υπερηχοτομογραφικός έλεγχος, απλή ακτινογραφία θώρακος, σπινθηρογράφημα αερισμού αιμάτωσης, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, βαριούχο γεύμα, οισοφαγοσκόπηση, βρογχοσκόπηση και ψηφιακή αγγειογραφία. Η χειρουργική εξαίρεση ήταν η θεραπεία εκλογής μας, με ιδιαίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Περίπτωση. σκίαση στο αριστερό κάτω πνευμονικό πεδίο, που διαμορφώνει θετικό σημείο σιλουέττας με την καρδιά. Το παθολογικό εύρημα που απεικονίζεται ευρίσκεται στο οπίσθιο ημιθωράκιο.