Κάπνισμα

κάπνισμα: ιατροκοινωνική προσέγγιση.| το κόστος του καπνίσματος και της διακοπής του | επιδημιολογία πνευμονοπαθειών στην Ευρώπη, παρούσα κατάσταση - τάσεις |φυσιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις της νικοτίνης| ►αποφρακτικού τύπου διαταραχές, οφειλόμενες στο κάπνισμα | ►περιοριστικού τύπου διαταραχές, οφειλόμενες στο κάπνισμα | 'υγιής' έναντι 'πάσχοντος' καπνιστού | παθητικό κάπνισμα|

Για το μεγαλύτερο διάστημα του 20ου αιώνα, το κάπνισμα θεωρείο ως κοινωνική "έξις" και 'στίγμα', ατομική επιλογή, πεποίθηση που εξακολουθεί ακόμη να συντηρείται από την πολιτική δομή, που δυσφορεί να επωμιστεί το κόστος της θεραπείας, ακόμη και όταν γι αυτόν τον λόγο επέβαλε σκληρή φορολογία στους καπνιστές.  Και είναι μόνο τις τελευταίες δεκαετίς που έχει αρχίσει να αναδεικνύεται ο θεμελιώδης ρόλος της νικοτίνης, στην επιμονή του καπνίσματος, που έχει ευρέως καταστεί αποδεκτός. Πιστεύεται ήδη ότι το κάπνισμα είναι κατά βάση μια εκδήλωση της εξαρτήσεως από τη νικοτίνη και ότι οι καπνιστές έχουν εξατομικευμένες επιλογές για το επίπεδο της προσλήψεως νικοτίνης. Οι καπνιστές ρυθμίζουν τον τρόπο που εισπνέουν και εκπνέουν το καπνό, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα επίπεδα νικοτίνης που χρειάζονται. Η σχέση του καπνίσματος με τη νικοτίνη δεν υπονοεί ότι μόνοι τους, διάφοροι φαρμακολογικοί παράγοντες οδηγούν τη καπνιστική συμπεριφορά. Κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, προσωπικοί κ. ά., παράγοντες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της επιπτώσεως της καπνιστικής συνήθειας στην κοινωνία και της προσδοκώμενης επιτυχίας ενός προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
φυσιoλογικές και ψυχολογικές δράσεις της νικοτίνης.
Η απορρόφηση του καπνού των τσιγάρων από τους πνεύμονες είναι ταχεία και πλήρης, παράγοντας με κάθε εισπνοή υψηλές συγκεντρώσεις bolus νικοτίνης στο αρτηριακό αίμα, που φτάνει στον εγκέφαλο σε 10-16 sec, ταχύτερα, παρ΄ό,τι επί ενδοφλεβίας χορηγήσεως. Ο χρόνος αατανομής της νικοτίνης είναι 15-20 λεπτά, και ο τελικός χρόνος ημιζωής της, 2 ώρες. Οι καπνιστές, επομένως, βιώνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους παροδικών υψηλών συγκεντρώσεων νικοτίνης, που αποκαθσιτούν με νέα κατανάλωση τσιγάρου, καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου οι συγκεντρώσεις να δθιατηρηθούν σταθερές. Κατα τη διάρκεια του ύπνου, εν τούτοις, οι συγκεντρώσεις νικοτίνης μειώνονται σε εκείνες των μη καπνιστών. 

βρογχιολίτις των καπνιατών ρόλος του καπνίσματος στις παθολογοανατομικές εξελίξεις στους μικρούς αεραγωγούς έχει τεκμηριωθεί (). βλεπε διάμεσες πνευμονοπάθειες
αγγειοπάθειες επί καπνιστών χωρίς ευρήματα ΧΑΠ   
Έχει, εν τούτοις, πρόσφατα, δειχτεί (&) ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ επιβαρύνονται επίπλέον, με αγγειοπάθειες, που δεν μπορούν να εξηγήθούν πλήρως, από το καπνιστικό ιστορικό, αλλά οι μηχανικές διασυνδέσεις μεταξύ αθηροσκληρύνσεως και πνευμονοπάθειας επί ΧΑΠ (βλέπε: ιστική αναγέννηση) δεν έχουν πλήρως αποτιμηθεί. Επιπλέον, δεν έχει αναζητηθεί ο επιπολασμός υποκλινικών πνευμονικών και αγγειακών παθήσεων παρ΄όλο ότι αναμένεται να είναι παρούσες, μεταξύ  πρώην καπνιστών, χωρίς ευρήματα περιορισμού της ροής.  Στην αναφερόμενη μελέτη παρατίθενται απεικονιστικά ευρήματα ήπιων παθολογικών ευρημάτων μικρών αεραγωγών και αθηροματικών πλακών στις καροτίδες πρώην καπνιστών, συγκριτικά με τους μη καπνιστές. 
το κάπνισμα ως προκλητικός παράγοντας ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Το κάπνισμα τσιγάρων είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας  πρόωρης νοσηρότητας και θνητότητας. Το κάπνισμα δρα συνεργικά με άλλους παράγοντες κινδύνου και ο κ΄λινδυνος είν ααυστηρά δοσοεξαρτώμενος. Περίπου το 30% των θανάτων από στεφανιαία νόσο οφείλονται στο κάπνισμα κια το κάπνμισμα διπλασιάζει τον κίνδυμο ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειεας. Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο θνητότητας κια νοσηρόττηας απόστεφανιαία νόσο και ΑΕΕ, με τη μείωση των δεικτών αυτών να αρχίζει πολύ σύηντγομα μετά την διακοπή του κπανίσματος. Οφελήματα μπορεί, εν τούτοις, να παραηρηθούν πολλά χρόνια μετά τη διακοπή του ακόμη και μετά την εμφάνιση παθήσεων από το κάπνισμα. Στην πραγματικότητα, η εμφάνιση κλινικών συνδρόμων συνιστά μια διδακτική ευκαιρία κατά τη διάρκεια της οποάις, οι ασθενείς τροποποιούν το τρόπο ζωής τους, Η διάθεση ενός πολυπαραγοντικού προγράμματος διακοπής του καπνίσματος με ή χωρίς φαρμακοθεραπεία, συνδέεται με μακροπερίοδη διακοπη (1 χρόνου ή πλέον) στο 50% των συμμετεχόντων καπνιστών, πουτ είχαν την εμπειρία νοσηλείας για για στεφανιαίο επεισόδιο, ενώ οι βασισμένες στην τηλεφωνική επικοινωνία συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν την δυναμική της μειώσεως κατά 70%. Υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν τη βελτίωση των καρδιαγγειακών επιπτώσεων κια τα οφελήματα απότη διακοπή του καπνίσματος. Η συμβουλευτική συνεισφορά αυξλανβει σε σημαντικό βαθμό τη συχνόττηα της διακο0πής καπνίσματος, κια ακόμη κια η έλαχιστη παροχή της εξασφαλίζει πρόσθετο όφελος. Ιδιαίερα στους ασθενείς που ε΄χσουν την μεπειρία ενός κλινικού επεισοδίου ισχαιμιppa;ής νόσου.
βρογχιολίτιδες σχετιζόμενες με το κάπνισμα
Η αναζήτηση της σχέσεως αιτίου-αιτιατού, του καπνίσματος με τις επαγόμενες από αυτό βρογχιολίτιδες αποτελεί σχετικά νέο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς αναγνωρίζεται βρογχιολίτιδα σχεδόν σε όλους τους καπνιστές, ακόμη και σε εκείνους, οι οποίοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Η αναπνευστική βρογχιολίτιδα αποτελεί εντελώς ειδική παθοφυσιολογική αντίδραση καπνιστικής εκθέσεως και χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση μακροφάγων (που εμπεριέχουν κιτρονοφαιά κυτοπλασματικά στίγματα - μακροφάγα των καπνιστών) στον αυλό των μικρών αεραγωγών, στους αναπνευστικούς πόρους μέχρι πλησίον των αεροχώρων, ανάλογα σε πυκνότητα με το καπνιστικό ιστορικό.  Η ILD-RB είναι όρος που αποδίδεται στους καπνιστές που εμφανίζουν συμπτώματα, λόγω βρογχιολίτιδας. Η αποφολιδωτική βρογχιολίτιδα αποτελεί συνέχεια της αναπνευστικής βρογιολίτιδας. Παρ΄όλο ότι οι δύο προηγούμενες μορφές εμφανίζουν πληθώρα κοινων χαρακτηριστικών, κλινικών, ιστοπαθολογικών και απεικονιστικών δεδομένων, διατηρείται η μεταξύ τους διάκριση για προγνωστικούς λόγους: Η θνητότητα από την αποφολιδωτική βρογχιολίτιδα είναι 6-30%, οι παροξύνσεις συχνές και η εξέλιξη προς ίνωση συχνότερη, αλλά ευτυχώς η δυσμενής εξέλιξη της αναπνευστικής βρογχιολίτιδας είναι ιδιαίτερα σπάνια. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αποφολιδωτική βρογχιολίτιδα, οριζόμενη από την αθρόα προσέλευση ενεργοποιημένων μακροφάγων, θεωρείται ότι προάγει την εκ καπνίσματος ή εισπνοής σκόνης οφειλόμενη διάμεση πνευμονία.  Η σχετιζόμενη με αυξημένους τίτλους αντιπυρηνικών αντισωμάτων αποφολιδωτικές βρογχιολίτιδες, που παρατηρούνται σε περιπτώσεις καπνιστών και στο BAL και η παρατηρούμενη ηωσινοφιλία 
και ουδετεροφιλία επί μορφών DIP υποδηλώνουν ότι η παθογένεια μπορεί να διαμεσολαβείται ανοσολογικά. Η PLCH (ιστιοκύτωση Χ) είναι μια μη νεοπλασματική αντιδραστική εξέλιξη, ενεργοποιούμενη από το κάπνισμα. Χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό πολλαπλών κυτταρικών οζιδίων, που παράκεινται στου μικρούς αεραγωγούς. Προοδευτικά, εξελίσσονται και μεγενθύνονται ως αστεροειδούς σχηματισμού ίνωση με κυστικούς σχηματισμούς, προερχόμενοι από τις διατάσεις του αυλού των κατεστραμένων μικρών βρογχιολίων,  από τα κύτταρα Langerhans (). Η σχέση του καπνίσματος με τις RB-ILD, DIP και PLCH, που θεωρούνται διακριτές παθολογικές οντότητες, στην ομάδα των διάμεσων πνευμονοπαθειών, έχει τεκμηριωθεί επιδημιολογικά και έχει κατανοηθεί ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες βρογχιολιτίδων φέρουν κλινικά, ακτινολογικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά που τις κατατάσσουν σε ξεχωριστές ομάδες διάμεσων νοσημάτων, σχετιζόμενων με το κάπνισμα.►) .

πνευμονικό εμφύσημα και πνευμονική ίνωση
|ομοιότητες και διαφορές|Πρόσφατα, περιγράφεται μια νέα παθολογική οντότητα, που αποτελεί συνδυασμό πνευμονικού εμφυσήματος και πνευμονικής ινώσεως (combined pulmonary fibrosis and emphysema, CPFE). |ΧΑΠ, Ϊνωση: διαφορές και ομοιότητες|Το σύνδρομο αυτό, που δεν έχει διεξοδικά συζητηθεί, αφορά ασθενείς που εμφανίζουν πνευμονικό εμφύσημα στους άνω λοβούς (δηλαδή κεντροβοτριδιακό εμφύσημα, οφειλόμενο στο κάπνισμα) και πνευμονική ίνωση που εδράζεται στις βάσεις, αναγνωρισμένη στη CT. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από μείωση της ικανότητας αερισμού στους πνεύμονες (εκφραζόμενη με σοβαρή δύσπνοια και σχεδόν φυσιολογικούς πνευμονικούς όγκους) διαταραχές ανταλλαγής αερίων (υποξαιμία κατά την άσκηση), μεγάλη μείωση της ικανότητας διαχύσεως, χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα, όπως κεντροβοτρυδιακό παραουλώδες πνευμονικό εμφύσημα στις κορυφές και πνευμονική ίνωση στις βάσεις, υψηλή επίπτωση πνευμονικής υπερτάσεως ήδη κατά τη στιγμή της διαγνώσεως και πολύ επιφυλακτική πρόγνωση ().Η οξεία ηωσινοφιλική βρογχιολίτιδα είναι μια θορυβώδης απάντηση σε μικρή αναλογία νέων καπνιστών.
Κλασικά, η παθογένεια του πνευμονικού εμφυσήματος ερείδρ=εται στην τοξική δράση μεσολαβητών ιστικής βλάβης που υπερβαίνουν τους οπροστατευτικοπύς και σύμφυτους αναδομητικούς μηχανισμούς του πνεύμονος. Η συντελούμενη ιστική καταστροφή αποτελεί προϊόν ανατροπής της ισοοροπίας μεταξύ της ιστικής βλάβης και της ιστικής αναδομήσεης. Από την σκοπιά αυτή, το κάπνισμα χαρακτηρίζεται από ευθεία τοξική δράση στα πνευμονικά κύτταρα και μπορεί να απομειώσει τις επιδιορθωτικές ιδιότητες των ινοβλαστών, των επιθηλιακών και μεσεγχυματικών κυττάρων, χωρίς, κατ΄ανάγκη σημαντική κυτταροτοξική δράση και μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιλογής ειδικών βιοχημικών μηχανισμών. Μπορεί να προσβληθούν διάφοροι βιοχημικές οδοί: η χημοταξία, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η παραγωγή και η ανασύσταση του εξωκυττάριου δικτύου. 

καρκίνος και κάπνισμα

Τελικά, το κάπνισμα μπορεί να βλάψει το DNA    κια να επηρεάσει τους μηχανισμούς απόπτωσης. Ως αποτέλεσμα μπορεί να εκκινήσουν μηχανισμοί επιδιορθώσεως, με αποτέλεσμα την ανάνηψη κυττάρων, στα οποία να περιέχονται και ορισμένα σωματικά κύτταρα με μεταλλάξεις. Οι μεταβολές αυτές μπορεί όχι μόνο να οδηγήσουν στην καρκινογένεση, αλλά και σε μόνιμες ιστικές κατασκευές, ποτυ χαρακτηρίζουν τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (και την πνευμονική ίνωση;).    

κάπνισμα αποτελεί τη συχνότερη αιτία καρκίνου και ευθύνεται για:
το 30% των θανάτων από νεοπλάσματα. Συγκεκριμένα, το κάπνισμα ευθύνεται για το:
70-90% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονος,
75-85% των θανάτων από καρκίνο του λάρυγγος,
50-70% των θανάτων από καρκίνο του στόματος, φάρυγγα και οισοφάγου,
30-50% των θανάτων από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως και των νεφρών,
20-25% των θανάτων από καρκίνο του παγκρέατος. του στομάχου και μικρότερα ποσοστά θανάτων από νεοπλάσματα άλλης εντοπίσεως.

Η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του πνεύμονος είναι στους καπνιστές κατά 23.3 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες και 12.7 μεγαλύτερη στις γυναίκες σε σχέση με τους μη καπνιστές. Αδρά, ο κίνδυνος του καρκίνου σχετίζεται ευθέως με τον αριθμό των κάθε ημέρα καπνιζομένων τσιγάρων. Έτσι, ένας καπνιστής των 30 τσιγάρων την ημέρα, είναι εκτεθειμένος σε κατά 30 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθεί από καρκίνο, συγκριτικά με τον μη καπνιστή (ΙΑΑRC 2002).
οι νικοτινικοί υποδοχείς και ο σχετιζόμενος με το κάπνισμα πνευμονικός καρκίνοςΠρόσφατα, το κάπνισμα του τσιγάρου προκαλεί περίπου 5-6 εκατομμύρια θανα΄τους από καρκίνο, το χρόνο, οι οποίοι καταφράφουντο 35% όλων των θανάτων από καρκίνο. Η νικοτίνη, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καπνού και τα παράγωγά του, όπως οι καρκινογόνες νιτροζαμίνες (&), εισφέρουν στην πρόκληση του ΠΚ και την εξέλιξή του μέσω της ενεργοποιήσεως των νικοτινικών υποδοχέων ακτευλοχολίνης. (nAChR) (&)Παρ΄όλο ότι ο ρόλος της νικοτίνης στην καρκινογένεση εξακολουθεί να αμφισβητείται (&) έχει πρόσφατα δειχθεί ότι η νικοτίνη επάγει βλάβες στο DNA (&) μέσω επαγωγής του οξειδωτικού stress στα βρογχικά επιθήλια (& [βλέπε εικόνα 1]. ). Επιπλέον, η νικοτίνη είναι δυνατόν να προκαλεί σαρκώματα στα πειραματόζωα Οι νικοτινικοί υποδχοείς ακετυλοχολίνης (nAChRs) επαριστούν πύλες λιγανδινών προς διαύλους ιόντων που ελέγχουν τιςμ κρίσιμες φυσιολογικές εξελίξεις, όπωβς η νευροδιαβίβαση και η καρκινογένεση. Οι υποδοχείς αυτοί ενεργοποιούνται από τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη και το αλκαλοειδές του καπνού, νικοτίνη. Πρόσφατα, οι γονιδιακές συστάδεις που κωδικοποιούν τις υποομάδες  alpha3, alpha5 και beta4 nAChR έχουν διαφωτιστεί ετά την ταυτοποίηση του πολυμορφισμού των νουκλεοτιδίων. που συνδέονται με την εκ νικοτίνης εξαρτωμένη καρκινογένεση. Δεν είναι, εν τούτοις, αποσαφηνισμένο εάν ο κίνδυνος για ΠΚ είνα άμεσος ή εξαρτώμενος από τη νικοτίνη, εκδοχή, για την οποία συντηρούνται περισσότερα σενάρια.

μια πρόσφατη (12/-7/2023) μελέτη παρατήρησης  [https://www.medscape.com/s/viewarticle/992923?ecd=WNL_mdpls_230711_mscpedit_pulm_etid5626184&uac=315731CR&spon=13&impID=5626184] έχει καταδείξει τη σοβαρή εμπλοκή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PM<2.5) ως αιτιολογικού παράγοντα καρκίνου του πνεύμονος. Και, εμμέσως, της κοινωνικής ανασφάλειας

Από την παραπάνω μελέτη εξηχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Στη μελέτη εντάχθηκαν  συνολικά 14604 άτομα, που περιελάμβαναν 7124 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα και 7480 υγιείς μάρτυρες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η οικογενειακή κατάσταση των ανύπαντρων, των ατόμων με ιστορικό παθήσεων που σχετίζονται με τους πνεύμονες, το εταιρικό προσωπικό και το προσωπικό παραγωγής/υπηρεσίας ήταν προστατευτικοί παράγοντες για τον καρκίνο του πνεύμονα. Η ηλικία >50 ετών, οι καπνιστές και οι πρώην καπνιστές, οι βαρείς καταναλωτές οινοπνεύματος  άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και έκθεση σε PM2,5 αποδείχτηκε ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα διέφερε ανάλογα με το φύλο, το κάπνισμα και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η συνεχής κατανάλωση αλκοόλ, το επίμονο κάπνισμα και η διακοπή του καπνίσματος ήταν παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα στους άνδρες. Σύμφωνα με την κατάσταση του καπνίσματος, τοα ανδρικό φύλλο ήταν παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα σε μη καπνιστές. Η συνεχής κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα σε μη καπνιστές. Ο̳ι̳ σ̳υ̳ν̳δ̳υ̳α̳σ̳μ̳έ̳ν̳ε̳ς̳ ε̳π̳ι̳π̳τ̳ώ̳σ̳ε̳ι̳ς̳ τ̳η̳ς̳ έ̳κ̳θ̳ε̳σ̳η̳ς̳ σ̳τ̳η̳ ρ̳ύ̳π̳α̳ν̳σ̳η̳ P̳M̳2̳,̳5̳ κ̳α̳ι̳ τ̳ο̳υ̳ κ̳α̳π̳ν̳ί̳σ̳μ̳α̳τ̳ο̳ς̳ ε̳π̳ι̳δ̳ε̳ί̳ν̳ω̳σ̳α̳ν̳ τ̳η̳ σ̳υ̳χ̳ν̳ό̳τ̳η̳τ̳α̳ ε̳μ̳φ̳ά̳ν̳ι̳σ̳η̳ς̳ κ̳α̳ρ̳κ̳ί̳ν̳ο̳υ̳ τ̳ο̳υ̳ π̳ν̳ε̳ύ̳μ̳ο̳ν̳α̳.̳ Σύμφωνα με την ατμοσφαιρική ρύπανση, οι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα είναι εντελώς διαφορετικοί σε περιοχές με ελαφρά και βαριά ρύπανση. Σε ελαφρώς μολυσμένες περιοχές, το ιστορικό παθήσεων που σχετίζονται με τους πνεύμονες αποτελούσε παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Σε πολύ μολυσμένες περιοχές, οι άνδρες, η συνεχής κατανάλωση αλκοόλ, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, οι καπνιστές και το κόψιμο του καπνίσματος ήταν όλοι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Σχεδιάστηκε ένα νομογράφημα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα PM2,5 ήταν ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα.

διάσημοι καπνιστές που κατέληξαν από παθήσεις που αιτιολογικά συνδέονται με το κάπνισμα.


 1. Bill Hicks, American comedian
  32 years old, pancreatic cancer
 2. Lorraine Hansberry, actress and painter
  34 years old, pancreatic cancer
 3. Gerard Smith, bass player from the band TV on the radio
  36 years old, lung cancer
 4. Wilhelmina Cooper, supermodel from the 60's 
  40 years old, lung cancer
 5. Eric Carr, drummer from the band Kiss
  41 years old, lung cancer
 6. Nat King Cole, singer 
  45 years old, lung cancer
 7. Mary Reynolds, wife of R.J. Reynolds Jr., son of the founder of R.J. Reynolds Tobacco Company 
  45 years old, stomach cancer
 8. James Hunt, Formule 1 pilot 
  45 years old, heart attack
 9. Kiel Martin, actor from the TV-show Hill Street Blues
  46 years old, lung cancer
 10. Charles Day, gold medal winner in the 1936 Olympics
  47 years old, lung cancer
 11. Graham Chapman, Monthy Python 
  48 years old, throat cancer
 12. Jacques Brel, singer 
  49 years old, lung cancer
 13. Jack Cassidy, actor 
  49 years old, died in a fire caused by smoking in bed
 14. Errol Flynn, actor 
  50 years old, heart attack
 15. Steve McQueen, actor
  50 years old, died from a heart attack the day after an operation to remove a mesothelioma (tumor of pleural cavity, caused by asbestos)
 16. Carl Wilson, the Beach Boys
  51 years old, lung cancer
 17. Wayne McLaren, Marlboro Man
  51 years old, lung cancer
 18. Roy Orbison, singer 
  52 years old, heart attack
 19. Frank Zappa, singer 
  52 years old, prostate cancer
 20. Charlie, the smoking chimpansee
  52 years old, cause of death unknown
 21. June Pointer, a Pointer Sister
  52 years old, lung cancer
 22. Elizabeth "Blitz" Reynolds, first wife of R.J. Reynolds Jr., son of the founder of the R.J. Reynolds Tobacco Company (Camel)
  52 years old, colon cancer
 23. Spike Jones, musician and comedian
  53 years old, emphysema
 24. Babe Ruth, baseball player 
  53 years old, cancer of the mouth
 25. Jerry Garcia, Grateful Dead 
  53 years old, heart attack
 26. Robert Palmer , singer
  54 years old, heart attack
 27. Michael Landon, Little Joe uit Bonanza
  54 years old, pancreatic and liver cancer
 28. Krzysztof Kieślowski, director (Trois Couleurs Rouge, Blanc, Blue)
  55 years old, heart attack
 29. Edward Albert, actor
  55 years old, lung cancer
 30. Michael Nyqvist, actor, best known for his part in Millennium and Mission: Impossible Ghost Protocol
  56 years old, lung cancer
 31. Ian Fleming, creator of James Bond
  56 years old, heart attack
 32. Betty Grable, pin-up girl and actress 
  56 years old, lung cancer
 33. King George VI, father of queen Elisabeth II of England 
  56 years old, lung cancer
 34. Robert Taylor, actor
  57 years old, lung cancer
 35. Patrick Swayze, actor
  57 years old, pancreatic cancer
 36. Humphrey Bogart, actor 
  57 years old, esophagus cancer
 37. Gracie Allen, actress en vrouw van George Burns 
  58 years old, heart attack
 38. George Harrison, Beatle 
  58, throat cancer.
 39. Clark Gable, actor
  59 years old, heart attack
 40. Andreas Katsulas, actor 
  59 years old, lung cancer
 41. Alex Chilton, singer/songwriter
  59 years old, heart attack
 42. R.J. Reynolds, Jr., heir of the R.J. Reynolds Tobacco Company (Camel)
  59, emphysema
 43. R.J. Reynolds, III, heir of the R.J. Reynolds Tobacco Company (Camel), son of R.J. Reynolds Jr. His wife Marie died from ovarian cancer 
  60, emphysema and congestive heart failure
 44. Ibrahim Rugova, president of Kosovo 
  61 years old, lung cancer
 45. Alex Higgins, twofold world champion snooker
  61 years old, throat cancer
 46. Alain Bashung, french singer
  61 years old, lung cancer
 47. J. Robert Oppenheimer, father of the atomic bomb
  62 years old, throat cancer
 48. Serge Gainsbourg, singer
  62 years old, heart attack
 49. Franklin D. Roosevelt, American president during WWII
  63 years old, stroke
 50. Ulysses S. Grant, president of the USA
  63 years old, throat cancer
 51. Edwin Hubble, famous astronomist
  64 years old, cerebral thrombosis
 52. Howard Carter, discoverer of Tutankhamun's tomb
  64 years old, Hodgkin's disease
 53. Jacqueline Kennedy Onassis, president J.F. Kennedy's wife 
  64 years old, cancer
 54. Sammy Davis Jr., singer and actor
  64 years old, throat cancer
 55. Walt Disney, founder of the Walt Disney studios 
  65 years old, lung cancer
 56. Yul Brynner, actor
  65 years old, lung cancer
 57. Muriel Marston Reynolds, ex-wife of R.J. Reynolds Jr. from the R.J.Reynolds Tobacco Company 
  65 years old, lung cancer
 58. Paul Avery, American reporter
  66 years old, emphysema
 59. Tom Petty, musician
  66 years old, heart attack
 60. Gert 'Kralle' Krawinkel, member of the band Trio, known for their hitsingle 'Da da da'
  66 years old, lung cancer
 61. R.J. Reynolds, founder of the R.J. Reynolds Tobacco Company (Camel)
  68, pancreatic cancer
 62. Johan Cruijff, legendary Dutch football player and coach
  68 years old, lung cancer, suffered from heart problems earlier
 63. David BowieZiggy StardustThe Thin White Duke
  69 years old, liver cancer, previously recovered from a hearth attack at the age of 57
 64. Freddy Fender, country singer 
  69 years old, lung cancer
 65. Michelle Delpeche, French chansonnier - best known for Pour un flirt avec toi
  69 years old, cancer of the throat and tongue
 66. Dick Hammer, Marlboro Man
  69 years old, lung cancer
 67. Alan Rickman, actor, known as Professor Snape from Harry Potter
  69 years old, pancreatic cancer
 68. Ian Fraser "Lemmy" Kilmister , rock god, founder of the band Motörhead
  70 years old, metastasized prostate cancer, cardiac arrhythmia, and congestive heart failure
 69. King George V, British monarch
  70 years old, COPD
 70. Johnny Cash, singer
  71 years old, complications of diabetes
 71. Marion Robert Morrison, aka John Wayne
  72 years old, stomach cancer - underwent a successfully surgery for lung cancer earlier
 72. Lou Rawls, soul singer
  72 years old, lung cancer
 73. Eric Lawson , Marlboro Man
  72 years old, COPD
 74. David McLeanMarlboro Man 
  73 years old, emphysema
 75. Paul Kantner, founder and guitarist of the band Jefferson Airplane
  74 years old, complications of heart attack, previously suffered from cerebral hemorrhage at the age of 39
 76. Johnny Hallyday, the "French Elvis Presley"
  74 years old, lung cancer
 77. Phil EverlyThe Everly Brothers
  74 years old, COPD
 78. Mark Twain, famous writer
  74 years old, heart attack
 79. Václav Havel, Tsjechisch president
  75 years old, suffered from COPD - official cause of death was not made public
 80. Nancy Reynolds, daughter of RJ Reynolds, founder of the R.J. Reynolds Tobacco Company
  75 years old, lung cancer and emphysema
 81. Alexander Graham Bell, inventor of the telephone 
  75 years old, complications of diabetes
 82. Marianne O'Brien, atrice, ex-wife of R.J. Reynolds Jr. 
  75 years old, aneurism
 83. Albert Einstein, nobel prize winner and inventor of theory of relativity
  76 years old, aneurism
 84. King Edward VIII, British monarch
  77 years old, throat cancer
 85. Johnny Carson, talk show host 
  79 years old, emphysema
 86. Richard Briers, British actor - Tom Good from The good life, a TV-show from the 70's
  79 years old, emphysema
 87. Don Knotts, actor
  81 years old, lung cancer
 88. John Huston, director
  81 years old, emphysema
 89. Frank Sinatra, singer, actor, producer, director and conductor
  82 years old, heart attack
 90. Leonard Nimoy, Mr Spock from the original Star Trek series
  83 years old, COPD
 91. Aaron Spelling, famous producer
  83 years old, stroke, suffered from oral cancer earlier
 92. Paul Newman , actor
  83 years old, lung cancer
 93. Omar Sharif , actor "Lawrence of Arabia"
  83 years old, heart attack, also suffered from Alzheimer's disease
 94. Sigmund Freud, psychiatrist
  83 years old, euthanasia because of cancer of the mouth
 95. Thomas Edison, inventor
  84 years old, complications of diabetes
 96. Henry Corden, Fred Flintstone's voice 
  85 years old, emphysema
 97. Jim Trimble, Football coach
  87 years old, emphysema
 98. Winston Churchill, Prime Minister of the United Kingdom during WWII
  90 years old, stroke