ενημερώσεις ΧΑΠ

&

kliimport_contacts© Γ.Α.Μ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

κάπνισμα   -  παθητικό κάπνισμα

Βλέπε: Η σπιρομέτρηση στη ΧΑΠ
Η αρχική επισήμανση των Γενικών Χειρουργών, το 1952, ότι το 'κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία', οδήγησε στη διατύπωση προ δεκαετίας της προειδοποίησης για τις βλάβες που το κάπνισμα προκαλεί στην υγεία. Ήταν μια προειδοποίηση που η καπνική βιομηχανία μπέρσε εύκολα να εξουδετερώσει, καθώς έστρεψε τη διαφήμιση προς διάφορα πλεονεκτήματα κοινωνικής, επαγγελματικής  επιτυχίας που μπορεί να έχει ένας καπνιστής. Ο ΠΟΥ αντέδρασε καθοδηγώντας τις Χώρες της επιρροής του προς την απαγόρευση των διαφημίσεων καπνού από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και κατεβάζοντας τις γιγαντοαφίσσες που είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους βαρειάς κυκλοφορίας. 
Το παθητικό κάπνισμα, έδωσε ισχυρό κτύπημα στις υπερ του καπνίσματος παραπληροφορήσεις της καπνικής βιομηχανίας, που ήθελαν να επεκτείνουν την κατανάλωση των προϊόντων τους. Η αφορμή δόθηκε με την εισαγωγή της έννοιας του παθητικού καπνίσματος. Στην πραγματικότητα, οι κίνδυνοι για τα άτομα που μποιράζονται κοινό περιβάλλον με τους καπνιστές, ήταν γνωστοί ήδη από μελέτες που είχαν εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Καπνού, ήδη από το 1978 και οι οποίες είχαν κρατηθεί μυστικές. Όπου αιφνιδιαστικά, εξαπολύθηκε την τελευταία εικοσαετία μια παγκόσμια αντικαπνιστική εκστρατεία με κύρια αιχμή το παθητικό κάπνισμα [&&].

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ 

Σκοπός της αναδρο9μικής μελέτης ήταν η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου εξ αφορμής νοσηλείας για ΧΑΠ, σε σχέση με την εξωνοσοκομειακή διάγνωσή της. Μεταξύ των κλινικά διαγνωσθέντων ασθενών, η σπιρομετρική εικόνα της αποφρακτικού τύπου μείωσης της ικανότητσας αερισμού δεν αποτελούσε παράγοντα κινδύνου για εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Αντίθετα, τόσο για εκείνους με αποφρακτικού τύπου μείωση της ικανότητς αερισμού, όσο και για τους υπόλοποιπους χωρίς, ο μέσος αριθμός ηωσινοφίλων, ήταν ισχυρός παράγοντς κινδύνου για παρόξυνση και εισαγωγή στο Νοσοκομείο.
Πρέπει να υπομνησθεί, στο σημείο αυτό ότι ως δείκτη παειλούμενης σοβαρής παρόξυνσης είχε αρχικά επισημάνει η M. Saeta. 

ΧΑΠ: ανοσοπαθολογία

 

βιβλιογραφία

1.Man SF, Connett JE, Anthonisen NR, Wise RA, Tashkin DP, Sin DD. C-reactive protein and mortality in mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2006;61(10):849–853.

2. Tu YH, Zhang Y, Fei GH. Utility of the  CAT in the therapy assessment of COPD exacerbations in China. BMC Pulm Med. 2014;14:42.
3.
 
Lee SD, Huang MS, Kang J, et al. The COPD assessment test (CAT) assists prediction of COPD exacerbations in high-risk patients. Respir Med. 2014;108(4):600–608.

καθοριστές παραγόντων κινδύνου παροξύνσεων επί ΧΑΠ

 

Ο προσδιορισμός του κινδύνου παροξύνσεως σε ασθενείς με ΧΑΠ βασίζεται, κατά παράδοση, σε ιστορικά δεδομένα με αναφορά στον αριθμό των παροξύνσεων που σημειώθηκαν σε προσδιορισμένο διάστημα στο παρελθόν, αν και μια παρόμοια προσέγγιση χαρακτηρίζεται από χαμηλή αξιοπιστία, καθώς η σχέση της με άλλους παράγοντες κινδύνου και τις επικρατούσες προθεραπευτικές συνθήκες είναι ασαφής. Για την εκτίμηση των ενμδοσχέσεων αυτών, εκπονηθηκε μια post hoc μελέτη τωμ ασθενών που είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη TIOSPIR και παρακολουθληθηκαν για διάστημα >=των 2 ετών ή μέχρι την καταλήξησή τους. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από μια προηγούμενη κλινική μελέτη, στην οποία είχαν συμπεριληφθεί περισσότεροι από 17000 άτομα, Από ιστορικά δεδομένα προκύτει ότι ο κίνδυνος παροξύνσεων είναι μεγλύτερος μεταξύ ατόμων που αναφέρουν παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν, έχουν μεγαλύτερη δύσπνοια και κι έχουν κι έχουν χειρότερη αναπνευστική λειτουργία. παρ΄όλο ότι η σημασία της του ιστορικού χρόνιας βρογχίτιδας είναι λιγότερο σαφής. Τα  δεδομένα αυτά προέρχονται, εν γένει, από μελέτες παρατηρήσεως κια ιστορικά ιστορικά δεδομένα, με τα οποία αξιολογούνται οι κλινικές εικόνες με βάση τις προταθείσες θεραπείες. Προς ώρας, έχει δοθεί μικρή προσοχή στη σχέση με θεραπείες αναφοράς,