λαρυγγικό ν., παλίνδρομο, επινέμηση

Τα συνήθη συμπτώματα επί επινεμήσεως του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, που είναι συχνότερα, λόγω της μακρύτερης πορείας του, είναι το βράγχος φωνής, η απώλεια της φωνής και ο βόειος βήχας. Ενόσω οι απαγωγοί μύες του λάρυγγα συμμετέχουν στην εκρηκτική φάση του βήχα, επί παραλύσεώς τους παράγεται ένας τύπος βήχα που περιγράφεται ως βόειος. Με το πέρασμα του χρόνου, η αντίστοιχη φωνητική χορδή μπορεί να αντιρροπίσει την παράλυση της σύστοιχης χορδής και ο τύπος του βήχα και το βράγχος φωνής να βελτιωθεί. Άλλη αιτία βελτιώσεως του βράγχους φωνής είναι το λαρυγγικό οίδημα όπως παρατηρείται επί αποφράξεως της άνω κοίλης φλεβός. Στις καταστάσεις αυτές, η φωνή είναι χειρότερη κατά την πρωινή έγερση και με την πάροδο της ημέρας, και τον ασθενή σε ορθία θέση, το οίδημα μειώνεται και το βράγχος βελτιώνεται.