Λοβός της αζύγου

Ο λοβός της αζύγου είναι βρογχοπνευμονικό τμήμα που αφορίζεται από τον δεξιό άνω επειδή βυθίζεται η άζυγος φλ. και παρασύρει μοίρα του σπλαγχνικού υπεζωκότος. 
Εκτείνεται από την κορυφή του δεξιού πνεύμονα μέχρι μια οωοειδή σκίαση παρατραχειακά δεξιά. 
Στη διαφορική διάγνωση της ακτινολογικής εικόνας περιλαμβάνονται: αποτιτάνωση, ατελεκτασία