πρωτοπαθές λιποσάρκωμα

 FigureΤα -μεσεγχυματικής προελεύσεως- πρωτοπαθή σαρκώματα του πνεύμονος αθροίζουν το 3% των πνευμονικών όγκων και τα λιποσαρκώματα είναι μια από τις σπανιότερες παραλλαγές τους. Έχουν αναφερθεί μόνο 11 περιπτώσεις στη βιβλιογραφία (). Παρ΄όλο ότι οι περισσότερες των περιπτώσεων επινεμούνται το μεσοθωράκιο,έχουν, σποραδικά, αβαδερθεί επινεμήσεις των πνευμόνων, του υπεζωκότος, κια του θωρακικού τοιχώματος, Στην παθογένειά του ενοχοποιείται η κακοήθης εξαλλαγή ενός λιπώματος και η πλευροπνευμονική αμιάντωση (). Επιπίπτει σε άτομα, ηλικίας 9-59 ετών, ανεξαρτήτως φύλου ().

Figure Στην αδρή παθολογοανατομική εξέταση, ο όγκος εμφανίζεται μονήρης, κιτρινωπής αποχρώσεως, και κατά την ιστολογική εξέταση, δεν διαφέρει από τα λιποσαρκώματα που αναπτύσσονται σε άλλες περιοχές του οργανισμό. Περιγράφονται διάφοροι υπότυποι, όπως ο μυξωματώδης, το πολύμορφο, και το λιπβλαστιό λιποσάρκωμα. Πολλά από τα θωρακικά λιποσαρκώματα εμφανίζουν δραστηριότητα λιποβλαστών. με κεντρική πελιομορφισμό που περιβάλλεται από πλούσιο δίκτυο τριχοειδών.

Figure πρωτοπαθές πνευμονικό λιποβλαστικό λιποσάρκωμα, επί ανδρός 42 ετών, που προσήλθε με δύσπνοια ταχέως, σε διάστημα 2 μηνών, επιδεινούμενη.

 Παρ΄όλο ότι δεν εμφανίζει παθογνωμονικά χαρακτηριστικά στην απλή ακτινογραφία, η απεικόνισή του στην αξονική τομογραφία ποικίλλει, ανάλογα με το ποσόν του εμπεριεχόμενου λίπους. Στην CT, ητο λιπσάρκωμα εμφανίζεται ως  ευμεγέθης σαφώς αφοριζόμενη μάζα μαλακού ιστού.  FigureΑντίθετα, με το μυξομαοειδή ή τον πολυμορφικό τύπο, το λιποβλαστικό λιποσάρκωμα μπορεί να εμπεριέχει βαθμό ανομοιογένειας.

στην εικόνα, τομή αξονικής τομογραφίας, στην οποία απεικονίζεται χαφώς αφοριζόμενη μάζα δεξιού ημιθωρακίου με ευδιάκριτη ετερογένεια ().

 Φαίνεται ότι δεν υπάρχει εμπειρία, σχετικά με την απεικόνιση  λιποσαρκώματος στην τομογραφόα μαγνητικού συντονισμού, αλλά πιθανόν δεν επισημαίνονται διαφορές με τις απεικονίσεις λιποσαρκωμάτων εξωπνευμονικών εντοπίσεων ή φερόντων λίπος άλλων όγκων, όπως το λίπωμα, το αμάρτωμα, και η λιποειδής πνευμονία.