Λοβίδιο πρωτεύον

Σχηματική παράσταση ενός πρωτεύοντος λοβιδίου (λειτουργική μονάδα του πνεύμονος). rb. αναπνευστικό βρογχιόλιο, al.d. κυψελωτός πόρος, at. κυψελωτός κόλπος, a.s. κυψελωτός  σάκκος, a. κυψελίδα, p.a. κλάδος πνευμονικής αρτηρίας, p.v. κλάδος πνευμ,ονικής φλέβας, l. λεμφαγγείο, l.n. λεμφαδένας.