Λυσοζύμη

Μια 14 kDa κατιονική πρωτεΐνη και λυτικό ένζυμο,  αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά του υγρού των αεραγωγών, όπου εισφέρει στην τοπική άμυνα. Καταστρέφει τους μικροοργανισμούς, λύοντας τις πεπτιδογλυκάνες του κυτταρικού τους τοιχώματος, διαρρηγνύοντας τις κυτταρικές μεμβράνες, και ενεργοποιώντας τα λυτικά αυτοένζυμα του βακτηριακού τοιχώματος. Εκκρίνεται από τους υποβλεννογόνιους αδένες, τα ουδετερόφιλα, και τα μακροφάγα. Δρα συνεργιτικά με άλλα αντιμικροβιακά πολυπεπτίδια και η ανεπάρκειά της μπορεί να ενέχεται στις επαναλμβανόμενες παραρινοκολπίτιδες, τη νόσο της υαλοειδούς μεμβράνης και τα πρώιμα στάδια της κυστικής ινώσεως.