Μεσοθωράκιο

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:|Μεσοθωρακίτις|Σύνδρομο Mallory-Weiss|Σύνδρομο Boerhaave|φαρμακοεπάγωγες παθήσεις του μεσοθωρακίου|μεσοθωρακίτις, νεκρωτική|Νευρογενείς όγκοι μεσοθωρακίου|όγκοι οπισθιου μεσοθωρακίου|θύμωμα|κύστεις θύμου|καρκινοειδές θύμου| λέμφωμα|μεγέθυνση των λεμφαδένων|νόσος castleman|
 

Εκόνα 1. μεσοθωράκιο. Το μεσοθωράκιο, είναι ανατομική περιοχή που εντοπίζεται στο κέντρο του θώρακος και ορίζεται μπροστά από το στέρνο, πίσω από τη σπονδυλική στήλη, και πλάγια από τους πνεύμονες που καλύπτονται από το περισπλάχνιο πέταλλο του υπεζωκότος. Στην κατά Shield[i],[ii] διαμερισματοποίηση του μεσοθωρακίου διακρίνεται το πρόσθιο μεσοθωράκιο, το σπλαγχνικό και το οπίσθιο. Το πρόσθιο αφορίζεται από το στέρνο και την πρόσθια επιφάνεια του περικαρδίου και των αγγείων, ενώ το οπίσθιο από τις πρόσθιες επιφάνειες των σπονδύλων. Στο πρόσθιο μεσοθωράκιο απαντώνται ο θύμος αδένας, τα έσω μαζικά αγγεία και λεμφαδένες, συνδετικός ιστός, ο κάτω πόλος του θερεοειδούς, οι έκτοποι παραθυρεοειδείς και λιποκύτταρα. Στο σπλαγχνικό μεσοθωράκιο εδράζονται η καρδιά, το περικάρδιο και τα μεγάλα αγγεία, η ανιούσα και κατιούσα αορτή, το αορτικό τόξο και τα παραορτικά αγγεία η πνευμονική αρτηρία με τις εγγύς μοίρες των διακλαδώσεών της, τα άπω τμήματα των πνευμονικών φλεβών, η άνω κοίλη φλέβα, με το βραχιοκεφαλικό πλέγμα, η άζυγος φλέβα, ο βωτάλειος σύνδεσμος ή ο βωτάλειος πόρος, ο θωρακικός πόρος και νεύρα, όπως το φρενικό, το παλίνδρομο λαρυγγικό, λεμφαδένες και η πρόσθια επιφάνεια των σπονδύλων.
 Εικ. 2. μεσοθωράκιο. Η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία και οι αεραγωγοί. Πάνω: εμφανίζεται η αορτή να κυκλώνεται πάνω από το διχασμό της πνευμονικής αρτηρίας σε δεξιά και αρριστερή πνευμονική α. Οι οριζόντιες γραμμές (α-d) δείχνουν τα επίεπδα των εγκάρσιων απεικονίσεων της ΑΤ. 1. δεξια βραχθονιοκεφαλική φλ., 2. αρστερή βραχιονοκεφαλική φλ., 3. ανώνυμος και βραχγιοκεφαλική αε., 4. αριστερή κοινή ακρωτίδα α., 5. αριστερή υποκλείδιος α.  
Το πρόσθιο μεσοθωράκιο αποτελεί το τμήμα του μεσοθωρακίου που κείται μποροστά από το περικάρδιο και κάτω από το επίπεδο των κλειδών. πειλαμβάνει τον θύμο αδένα, λεμφαδένες, και μπορεί να περικλείει τμήματα καταδυομένης βρογχοκήλης. Η συχνότερη αιτία που το εμφανίζει σκιασμένο είναι η μάζα του προσθίου μεσοθωρακίου, αν και δεν αποκλείεται να πρόκειται για διάχυτη μεσοθωρακοπάθεια.οπίσθιο μεσοθωράκιο
Στο οπίσθιο μεσοθωράκιο εντοπίζονται οι πλάγιες επιφάνειες των σπονδύλων, οι έσω επιφάνειες των μεσοπλευρίων μυών, οι εγγύς μοίρες των μεσοπλεύριων νεύρων, τα γάγγλια της συμπαθητικής αλυσίδας και η ημιάζυγος φλέβα.
εικόνα 3.Εγκάρσια διατομή του λαιμού στο επίπεδο του 7ου αυχενικού σπονδύλου. 
μάζα προσθιο-άνω μεσοθωρακίου
Τα αίτια μιας μάζας στο προσθιο-άνω μεσοθωράκιο μπορούν να απομνημονευτούν με βάση τον κανόνα των 5 Τ.
T - thymus -  primary tumours of the thymus
T -thyroid - primary tumours of the thyroid
T - thoracic aorta - see causes of a dilated thoracic aorta
T -terrible lymphoma
T - teratoma and germ cell tumours - see mediastinal germ cell tumours
προσέγγιση ασθενούς με όγκο στο μεσοθωράκιο.
⇒λήψη πλήρους ιστορικού και προσεκτική κλινική εξέταση, στην οποία περιλαμβάνεται το δέρμα, οι προσιτοί λενμφαδένες, του τραχήλου, της μασχάλης, της βουβωνικής χώρας, οι όρχεις.
⇒έλεγχος βλεφαροπτώσεως, οφθαλμοπληγία, ανικανότητα να διατηρηθεί το βλέμμα άνω. 
⇒έλεγχος αποφράξεως άνω κοίλης φλεβός ή παρουσίας συριγμού.
⇒μέτρηση α-φυτοπρωτεΐνης, βHCG ή αντισωμάτων υποδοχέων ακετυλοχολίνης ή ινφολοξεικού οξέος.
ακινογραφία θώρακος face και profil, κια σύγκριση με πρηγούμενες
⇒δένέργεια CT θώρακος


[i] Shields TW (1991) Primary mediastinal tumors and cysts and their diagnostic investigation. In: Shields TW (ed.) Mediastinal Surgery, Cap 17, pp. 111–117. Philadelphia: Lea and Febiger.

[ii] Cirino LM, Milanez de Campos JR, Fernandez A, et al. (2000) Diagnosis and treatment of mediastinal tumors by thoracoscopy. Chest 117(6): 1787–1792.


φαρμακοεπάγωγες παθήσεις του μεσοθωρακίου. Η παρατεταμένη θεραπεία με κορτικοειδή απολήγει στην μεσοθωρακική λιπομάτωση, που είναι η ακτινολογική εικόνα στους περισσότερους ασθενείς και αίτιο επίμονου, δυσίατου βήχα και μεσοθωρακικής αιμορραγίας σε λιγότερους. Μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια αναγνωρίζεται επί επαγόμενης με φάρμακα (ιντερφερόνη) "σαρκοειδώσεως" ή στο αντιεπιλητικό σύνδρομο.

 


Νευρογενείς όγκοι μεσοθωρακίου. Η μεγαλύτερη αναολογία τους εντοπίζεται στο οπίσθιο μεοσοθωράκιο, 75% των οποίων είναι καλοήθεις. Στην ομάδα αυτή ανήκει το σβάννωμα και το νευροΐνωμα. Είναι καλοήθεις περιφερικοί νευρικοί ενκάψιοι όγκοι, που δεν αποκλείεται να είναι πολλαπλοί. Συνήθως διαστρέχουν ασυμπτωματικά, αν και μπορεί να προκαλέσουν πόνοσ την περιοχή του αντ΄σιτοιχπου νευροτομίου. Μεγεθύνονται βραδέως, και, σπάνια, μπορεί να προκαλέσουν συμπίεση του ΝΜ. Μπορεί να εξαιρεθούν χειρουργικά.
Τα κακοήθη, ενκάμψια νεοπλάσματα ή νευροσαρκώματα περιλαμβάνουν νέα καρκινικά αναπτύγματα και καλοήθη νευροϊνώματα που ε΄χουν υπσοτεί κακοήθη εξαλλαγή. πορεί να προκαλούν συστηματικές εικόνες κακοήθειας, να επεκτείνονται τοπικά και να μεθίστανται σε απομακρυσμένα όργανα. 
Όγκοι του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Στην ομάδα αυτή ανήκει το νευροβλάστωμα,. και το γαγγλιονεύρωμα, που εκτείνεονται από καλοήθη προς κακοήθη, έτσι, ώστε η χειρουργική τους εξαίρεση είναι η θεραπεία εκλογής κια συνδυάζεται με ακτινοβολίες και χημειοθεραπεία, εάν αποδειχθεί κακοήθεια. Προσβάλλει εξ ίσουν άνδρες κια γυναίκες, και είναι σπάνιο στις μικρότερες των 20 ετών, ηλικίες..
θύμωμα. Επιθηλιακής προελεύσεως όγκος που εξορμάται από τον θύμο αδένα και, μπορεί να, περιέχει ενεργό ιστό του θύμου αδένα. Προσαβάλλει εξίσου άνδρες και γυναίκες