5-υδροξυινδολοοξεικό οξύ, 5-ΗΙΑΑ

  Το 5-ΗΙΑΑ είναι μεταβολίτης της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστού που αναγκαιοί στο νευρικό σύστημα, ιδίως, στον εγκέφαλο, καθώς επίσης και σε διάφορα κύτταρα, στους πνεύμονες και το ΓΕΣ. Η σεροτονίνη αποδομείται στο ήπαρ και οι μεταβολίες της απεκρίνονται με τα ούρα. Ενώ οι φυσιολογικές του συγκεντρώσεις είναι αμελητέες, παράγεται σε υψηλά ποσά από διάφορους νευροενδοκρινικούς όγκους που αναπτύσσονται στο ΓΕΣ και τους πνεύμονες, ανατομικές θέσεις όπου εντοπίζονται τα καρκινοειδή. Περίπου 10% των καρκινοειδών όγκων παράγουν σεροτονίνη σε ικανή ποσότητα, ώστγε να προκαλούν συμπτώματα, τα οποία, αθροιστικά, καλούνται καρκινοειδές σύνδρομο.
Στο καρκινοειδές σύνδρομο, που είναι αποτέλεσμα συνεχούς ή διαλείπουσας απελευθερώσεως σεροτονίνης, αναγνωρίζονται [α] επεισόδια ερυθρότητσς προσώπου, [β] διάρροια, [γ] ταχυκαρδία, [δ] και συριγμός.