Αναστολέας λευκοπρωτεάσης

Ο αναστολέας της εκκριτικής λευκοπρωτεάσης είναι ένα πρωτεϊνικό μορίο, χαμηλού μοριακού βάρους (12 kDa) που, παράγεται από τα επιθηλιακά κύτταρα του τραχειοβρογχικού δένδρου, τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ και τους ορώδεις τραχειοβρογχικούς αδένες. Είναι ο σημαντικότερος προστατευτικός αναστολέας, αφού ευθύνεται για το 90%  της συνολικής ανασταλτικής δραστηριότητας στο τραχειοβρογχικό δένδρο κι είχε αρχικά ονομαστεί αντιλευκοπρωτεϊνάση (ΑΛΠ), επειδή  αναστέλλει τη λευκοκυτταρική ελαστάση στις βρογχικές εκκρίσεις. Aν και δεν έχει διευκρινισθεί ο μηχανισμός που ρυθμίζει την παραγωγή  της, είναι γνωστό ότι τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν τις συγκεντρώσεις της αντιπρωτέασης στις βρογχικές εκκρίσεις in vivo και την παραγωγή της από τα επιθηλιακά κύτταρα in vitro, αλλά η λοίμωξη των αεροφόρων οδών προκαλεί ελάττωση της συνθέσεώς της (βλέπε εικόνα).  Ανιχνεύεται στους περιφερικούς αεραγωγούς, αλλά οι ερευνητές ερίζουν για τη δραστηριότητά της στους περιφερικούς αεραγωγούς.