υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια

Σύνδρομο (Bamberger-Marie disease) που εκδηλώνεται με πληκτροδακτυλία των άνω (και κάτω) άκρων, επωδυνα οιδήματα των αρθρώσεων, καυσαλγία στα δάκτυλα και περιοστικός σχηματισμός νέου οστού |κλινική εικόνα ΠΚ|

Πληκτροδακτυλία των δακτύλων των χειρών και των ποδών, οστεοποιός περιοστίτιδα των μακρών οστών και πολυαρθρίτιδα, που αποδεικνύεται με τα σπινθηρογραφήματα των οστών αποτελούν σύνηθες παρανεοπλασματικό σύνδρομο και εμπλουτίζουν την κλινική εικόνα, ιδίως των ασθενών με αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος. Αντίθετα, δε συνδυάζεται με ΜΚΠ. Η αιτιολογία του παρανεοπλασματικού συνδρόμου παραμέ-νει αδιευκρίνιστη, αν και ενοχοποιούνται διάφοροι ενδοκρινικοί (οιστρογόνα, ορμόνη ανα-πτύξεως), νευρογενείς ή κυκλοφοριακοί παράγοντες. ιόγκωση των άκρων ή ολόκληρης της διαφύσεως των επιμήκων οστών μερικές φορές με τη συνύπαρξη διαβρώσεων των αρθρικών χόνδρων και πάχυνση των σινοβιακών μεμβρανών, και συχνά πληκτροδακτυλία. Η διαταραχή παρατηρείται επί χρονίων πνευμονοπαθειών, καρδιακών παθήσεων, και, σπανιότερα, επί άλλων οξειών ή χρόνιων διαταραχών.

σημείο Schamroth. Κλινική δοκιμασία για τον έλεγχο πληκτροδακτυλίας.

Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή

πρωτοπαθής υπερτροφική οστεροαρθροπάθεια

παχυδερμοπεριόστωση παραητρείται σε ποσοστό 3-5% ασθενών, είναι κληρονομούμενη, με υπολειπόμενο αυτοσωμιακό χαρακτήρα.

δευτεροπαθής υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια

πολύ συχνότερη, αναγνωρίζεται στο 95-97% των ασθενώνκαι καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων συνοδεύει πνευμονοπάθειες, ονομάζεται 

δευτεροπαθής υπερτροφική πνευμονική οστεοαρθροπάθεια.

Μόνο η δευτεροπαθής μορφή της υπερτροφικής οσγτεοαρθροπάθειας συνοδεύεει κακοήθειες.