Νευρική σύναψη

Σημείο μεταφοράς μιας νευρικής διέγερσης από νευρικό κύτταρο σε νευρικό κύτταρο ή εκτελεστικό όργανο. Η μεταφορά διεγέρσεως συντελείται μέσω χημικών μεταβιβαστών. Ο κυριότερος νευρομεταβιβαστ΄λης είναι η ακετυλοχολίνη, που συμμετέχει στη μεταβίβαση των νευρικών ώσεων σε όλες τις συνάψεις του ΑΝΣ, εκτός από τις τελικές απολήξεις των μεταγαγγλιακών ινών του συμπαθητικού όπου η μεταβίβαση γίνεται με τη βοήθεια κατεχολαμινών.