Νουκλεοτίδιο

Μονομερές, που αποτελεί τη χημική μονάδα των νουκλεϊνικών οξέων, αποτελούμενο από ένα σάκχαρο, μια φωσφορική ομάδα και μια αζωτούχο βάση.