Νόμος Poiseulle

Επί γραμμικής ροής, η αντίσταση στη ροή μειώνεται με την τετάρτη δύναμη της ακτίνας-δηλαδή εάν διπλασιασθεί η ακτίνα, η αντίσταση υποτετραπλασιάζεται. Η αντίσταση, επίσης, εξαρτάται από τη γλοιότητα του αερίου ή του υγρού, όπως και από το μήκος του αεραγωγού. Σημειώνεται ότι επί στροβιλώδους ροής τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς η μείωση της πιέσεως δεν σχετίζεται με τη ροή αλλά με το μέτωπο της ροής.

          R=8.L.η/π.r4

βλέπε, επίσης, πίνακα