καρκίνος πνεύμονος πνεύμονος - επιδημιολογία

 |επιδημιολογία του καπνίσματος και καρκίνος πνεύμονος|καπνοειδική παθογένεια του ΠΚ|μη καπνοειδική παθογένειοα του ΠΚ|γενετική επιρρέπεια|καρκινογένεση|Σύμφωνα με τις πρoβλέψεις μιας μελέτης αναφορικά με τη θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονος, προβλέπεται ότι, συγκριτικά με το 2007, το 2012, αναμένεται μείωση της ειδικής θνητότητας του καρκίνου του πνεύμονος, κατά 10% μεταξύ των ανδρών, ενώ θα παραμείνει η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο, αλλά θα αυξηθεί κατά 7% μεταξύ των γυναικών, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση θανάτων από καρκίνο (). 

 

 

 

 

 

 

 

(A) ΑΝΔΡΕΣ Διορθωμένη ως προς την ηλικία θνητότητα από καρκίνο μεταξύ ανδρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε 5-ετή βήματααπό το 1972 μέχρι το 2007  και η πρόβλεψη για το 2012. τετράγωνα: καρκίνος του στομάχου (τετράγωνα), του εντέρου (κύκλοι), των πνευμόνων (σταυροί), του προστάτη (χ), του παγκρέατος (τρίγωνα), .και λευχαιμία (ρόμβοι). 

 

 

 

(Β) ΓΥΝΑΙΚΕΣ Διορθωμένη ως προς την ηλικία θνητότητα από καρκίνο μεταξύ ανδρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε 5-ετή βήματααπό το 1972 μέχρι το 2007  και η πρόβλεψη για το 2012. τετράγωνα: καρκίνος του στομάχου (τετράγωνα), του εντέρου (κύκλοι), των πνευμόνων (σταυροί), του μσστού (χ), του παγκρέατος (τρίγωνα), .και λευχαιμία (ρόμβοι). 

 

Από την παραπάνω μελέτη ααναδεικνύονται οι τάσεις της θνητόιτητας του καρκίνου του πνεύμονος (συγκριτικά με την θνητότητα νεοπλασμάτων άλλων εντοπίσεων) για άνδρες (Α) και γυναίκες (Β). Διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη κάμψη της θνητότητας του καρκίνου των πνευμόνων μεταξύ των ανδρών και η συνεχιζόμενη αύξηση μεταξύ της θνητόττηας του καρκίνου των πνευμόνων και της μειώσεως του καρκίνου του μαστού των γυναικών.

Οι σημειούμενες διαφορές αποδίδονται στον αντικαπνιστικό αγώνα. Ανάλογα είναι τα προερχόμενα από τις ΗΠΑ δεδομένα, επίσης ().

Η θνητότητα από καρκίνο του πνεύμονος μεταξύ ανδρών στις ΗΠΑ, ηλικίας 38-84 ετών, ανάλογα με προτυποιημένα μοντέλα αποδόσεως του αντικαπνιστικού αγώνα ως πλήρους (κόκκινο διάγραμμα) , τρέχοντος (μπλε) και ανεπαρκούς ελέγχου του καπνίσματος (κόκκινο).

 

 

 

 

Η θνητότητα από καρκίνο του πνεύμονος μεταξύ γυναικών στις ΗΠΑ, ηλικίας 38-84 ετών, ανάλογα με προτυποιημένα μοντέλα αποδόσεως του αντικαπνιστικού αγώνα ως πλήρους (κόκκινο διάγραμμα) , τρέχοντος (μπλε) και ανεπαρκούς ελέγχου του καπνίσματος (κόκκινο).

 

 

 

 Η απόδοση του αντικαπνιστικού αγώνα απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα, αποφεύγοντας 550000 θανάτους μεταξύ ανδρών και 250000 μεταξύ γυναικών. 

Επαγγελματικοί παράγοντες

 Οι επαγγελματικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην επιδημιολογία των νεοπλασμάτων και του καρκίνου του πνεύμονος ειδικότερα, σύμφωνα και με μια πρόσφατη μελέτη (). Ειδικότερα η έκθεση στον αμίαντο, στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, το κρυσταλικό πυρίτιο, και τις εξατμίσεις μηχανών εσωτερικής καύσεως. Το 2012, οι εξατμίσεις μηχανών εσωτερικής καύσεως (πετρέλαιο) ταξινομήθηκε ως τύπου 1 καρκινογόνο από τη ο International Agency for Research against Cancer (δηλαδή υψηλό επίπεδο βρβαιότητας). Το 2013,ΕυρωπαΙκό έτος Αέρος, και η ERS έχει δημοσιεύσει 10 αρχές "καθαρού αέρα" στις οποίες συμπεριλαμβάνεται: Οι πολίτες ταξινομούνται ανάλογα με τον αέρα που αναπνεύουν, όπως ανάλογα με την καθαρή τροφή και το καθαρό νερό ().

βλέπε:

δέκα αρχές για καθαρό αέρα