ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ: ακτινομορφολογία -σύνοψη

ακτινομορφολογία καρκίνου πνεύμονος
ΑΚΤΙΝΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
τύπος απεικόνιση
βλέπε: ακτινολογικές εικόνες  

Εκ πλακωδών επιθηλίων

ΕΙκ. 1. ισχυρή συσχέτιση με κάπνισμα, συχνότερα κεντρικής εντοπίσεως,

χαμηλής, μέσης και υψηλής διαφοροποιήσεως κύτταρα που εμφανίζουν πλειομορφισμό, κεραστινοποίηση, διακυτταρικές γέφυρες.  Διαβρώσεις παρακειμένων αγγείων. Αποκτά μεγάλο μέγεθος, με κεντρική τήξη (ΔΔ/απόστημα)  αιμόπτυση.

Εικ. 2. μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονος
Εικ.3 βρογχογενές καρκίνωμα  εκ πλακωδών επιθηλίων <p>Bronchogenic carcinoma</p></p />
<p>

Εικ. 4. βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα
Εικ. 5. καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων
Εικ. 6. παθολογοανατομική απεικόνιση βρογχογενούς καρκίνου εκ πλακωδών επιθήλιων <p>Squamous cell bronchogenic carcinoma</p></p />
<p>Image courtesy of Yale Rosen, M.D.. Please see case description page for licence and original file information.

Εικ. 7. βρογχογενές καρκίνωμα <p>Bronchogenic Carcinoma</p></p />
<p>Chest

Εικ. 8. αδιαφοποίητο μεγαλοκυτταρικό βρογχογενές καρκίνωμα <p>Undifferentiated large cell carcinoma</p></p />
<p>

Εικ. 9. μεταστατικό καρκίνωμα πνεύμονος
Εικ. 10. βροχογενές καρκίνωμα
Εικ. 11 αδενοκαρκίνωμα στο αριστερό άνω πνευμονικό πεδίο, αναγνωρισθέν μέσω υψηλή HRCT
εικ. 12. αδνικαρκίνωμα πνεύμονος
Εικόνα 13. Καρκίνος Πνεύμονος στο αριστερό άνω πνευμονικό πεδίο.