στρογγύλη ατελεκτασία

Αναδιπλωμένος πνεύμονας ή Σύνδρομο Blesovsky
Παριστά αναδιπλωμένα τμήματα παρεγχύματος, που καθηλώνονται λόγω αναπτύξεως ινωδών ταινιών με το παρακείμενο σπλαγχνικό υπεζωκότα. 65-70% των περιπτώσεων, που αναγνωρίζεται αφορά σε επαγγελματικά εκτεθειμένους στον αμίαντο, με ιστορικό πλευριτικής συλλογής. Συνήθως συνοδεύουν αμιαντωσικές πλάκες του υπεζωκότα.
μάζα μαλακών μορίων στο δεξιό κάτω πνευμονικό πεδίο πουκαταλήγει σε πεπαχυσμένο υπεζωκότα (μάυρα βέλη). Ο υπεζωκός φέρει αποτιτανώσεις (παχύ μαύρο βέλος).
ατελεκτασία δεξιού κάτω λοβού σημείο
ουρά κομήτη
μηχανισμός δημιουργίας στρογγύλης ατελεκτασίας [βλέπε: στρόγγυλη ατελεκτασία]Παθογενετικοί μηχα-
νισμοί Στρογγύλης Ατελεκτασίας:
Α. Ο μηχανισμός της υπεζωκοτι-
κής αναδίπλωσης. Β. Ο ινωτικός
μηχανισμός. C. O μηχανισμός
της παραμόρφωσης των μικρών
βρόγχων.
απεικονιστικά ευρήματα επί σγρογγύλης ατελεκτασίας

α. στρόγγυλη σκίαση στις βάσεις. εντοπίζεται παραπλεύρως μιας προϋπάρχουσας βλάβης του υπεζωκότος, φυματιώδους ή αμιαντωσικής φύσεως (&).
β. σημείο "ουράς κομήτη" (κόκκινο βέλος). στη CT, τα αγγεία και οι βρόγχοι της περιβρογχισμενης από την αναδίπλωση του σπλαγχνικού πεζωκότα περιοχής, συντήκονται και φαίνοναι να περιελίσσονται γύρω από τη "μάζα".
γ.  Μπορεί, επίσης, να εντοπισθεί το σημείο "πόδια γερακιού", δηλαδή ταινιοειδείς σκιάσεις που ριπιδοειδώς εκρτείνονται από τη βλάβη στο παρακείμενο παρέγχυμα.
δ. επίσης, γραμμοειδείς σκιάσεις εκτείνονται προς τις πύλες,
ε. αεροβρογχόγραμμα δεν αποκλείεται να εντοπίζεται.
βλέπε: στρόγγυλη ατελεκτασία. μεσοθηλίωμα: απεικόνιση.