αυτοάνοσες παθήσεις και ιστολογικοί τύποι καρκίνου πνεύμονος

σύνοψη
Οι ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις είναι εκτεθειμένοι σε υψηλότερο κίνδυμο καρκίνου του πνεύμονος, ιδίως, λόγω της απορρυθμίσεως του ανοσολογικού τους συστήματος ή της θεραπείας. έχει βρεθεί ότι η διορθωμένη επίπτωση, η θνητότητα και ο σχετικός κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονος είναι αυξημένος επί ασθενών με δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο, πολυαρτηριτίδα,/δερμστομυοσίτιδα, ρευματοειδή πυρετό και σκληρόδερμα. Οι αυτοάνοσες παθήσεις δεν επηρεάζουν την επιβίωση, αλλά μερικές αυτοάνοσες παθήσεις επηρε'αζουν την επιβίωση επί μικροκυτταρικού καρκινώματος ().

  Τα αυτοάνοσα νοσήματα φαίνεται ότι προσβάλλουν ποσοστό 5-10% του πληθυσμού, στις αναπτυγμένες χώρες (). Τα αυτοάνοσα νοσήματα χαρακτηρίζονται από ενεργοποίηση των Τ- ή Β-λεμφοκυττάρων ή και των δύο, χωρίς την παρουσία ενεργού λοιμώξεως. Η αυξημένη επίπτωση των λεμφωμάτων (ιδίωw μη Hodjkin) , μεταξύ ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα έχει αναγνωρισθεί από πεντηκονταετίας και πλέον.

Η φυσιολογική αποστολή των κυττάρων αυτών είναι η αναγνώριση ειδικών ξένων αντιγόνων, αλλά επιδεικνύουν χαμηλή δραστηριότητα, επίσης, έναντι αυτοαντογόνων. Στις αυτοάνοσες παθήσεις, η χαμηλή αυτοαντιδραστικότητα, αυξάνεται γενικά ή ειδικά, έναντι ενός οργάνου (). H επίπτωση μερικών τύπων νεοπλασμάτων αυξάνεται μεταξύ ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα, γοια λόγους που δεν έχουν κατανοηθεί, αν και η απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συsτήματος ή η ανοσοκατασταλτική θεραπεία μπορεί να συνεργούν (). Ενεχοποιείται η απορρύμιση που τα αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούν στο ανοσοποιητικό σύστημα ή η ανοσοκατασταλτική θεραπεία (). τον πίνακα καταχωούνται η πρότυπη επίπτωση καρκίνου του πνεύμονα και ο σχετικός κίνδυνος επί ασθενών με διαφορετικού τύπου αυτοάνοσα νοσήματα ().

  Στις πνευμονικές και υπεζωκοτικές επινεμήσεις των αυτοάνοσων παθήσεων περιλαμβάνεται η επινέμηση των αμιγών αεραγωγών, των αναπνευστικών μυών και των πνευμονικών αγγείων (). Οι ρευματοειδείς όζοι στους αεραγωγούς μπορεί να μιμούνται νεοπλασματικά αναπτύγματα και χρειάζονται διαφορική διάγνωση. Οι πλευροπνευμονικές επινεμήσεις είναι συχνές στον συστηματικό ερυθηματώδης λύκο, στη ρρευματοειδή αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα, την πολυμυοσίτιδα/δερματομυοσίτιδα, το σύνδρομο Sjögren, στην κοκκιωμάτωση με πολυαγγειΐτιδα και στη σαρκοείδωση (). Αυξημένος σχετιός κίνδυνος για καρκίνοπνεύμονος συνοδεύει παθήσεις, όπως  ΣΕΛ, η ρευματοειδής αρθίτις, η νόσος Crohn, η ψωρίαση και η σαρκοείδωση (, 2013), ενώ δεν έχει βρεθεί συσχέτιση με την ελκώδη κολίτιδα (►).

βλέπε:

 ΧΑΠ και καρκίνος του πνεύμονος σε ασθενείς με παθήσεις του συνδετικού ιστού