αμαρτώματα

Hamartoma  Τα πνευμονικά αμαρτώματα είναι σπάνιοι, αλλά οι καλοηθέστεροι πνευμονικοί όγκοι, που αρχικά περιγράφτηκαν από τον Albrecht το 1904 (&). Είναι συχνότεροι στους άνδρες, με μεγίστη συχνότητα στην ηλικία < των 50 ετών. Στην πλειονότητά τους ανακαλύπτονται τυχαία, ως νομισματοειδείς σκιάσεις με εικόνα popcorn στην συμβατική ακτινογραφία θώρακος (&).

Hamartoma  Η διάγνωση διευκολύνεται με την αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης και το κυττταρολογικό υλικό συντίθεται από ένα ινομυξοειδές στρώμα, βρογχικά κύτταρα, λιπώδη και, σπανιότερα, οστίτη ιστό. Άτυπα αντιδρώντα κύτταρα μπορεί να παρασύρουν τη διάγνωση προς κακοήθεια (&), αλλά δεν έχει ανακοινωθεί περίπτωση κακοήθους εξαλλαγής καλοήθους αμαρτώματος. Με την προεγχειρητική κυτταρολογική διάγνωση μπορεί να αποφευχθεί η χειρουργική διερεύνηση. Η τμημνατική εξαίρεση απαιτείται μόνο στις συμπτωματικέ ςπεριπτώσεις και σε εκείνες με πολυ εκτεταμένες βλάβες (&).

εικόνα 1.  Πρόκειται για καλοήθη, μεσεγχυματικά νεοπλάσματα, που απαρτίζονται από χόνδρινο ιστό, λεία μυϊκά κύτταρα και συνδετικό ιστό. Εντοπίζονται στην τραχεία, τους βρόγχους και το παρέγχυμα, και θεωρούνται τα πλέον συνήθη καλοήθη νεοπλάσματα του πνεύμονος. στις περισσότερες των περιπτώσεων διατρέχουν ασυμπτωματικά. Στην ακτινογραφία εμφανίζονται ως μονληρεις όγκοι, με μέγεθος που κμαίνεται από 2-5 cm. Οι όζοι φέρουν συν΄θθηως, αποτιτανώσεις με την χαρακτηριστική "popcorn" εμφάνιση, λόγω του πολυλοβωτού τους περιγράμματος. στην αξονική τομογραφία, μπορεί νααναδικνύεται συμμτοχή λιπώδους ιστού με ή χωρίς αποτιτανώσεις.

 εικόνα 2. μονήρης όγκος, με ασβεστώσεις δίκην popcorn,

Figure 1εικόνα 3. αξονική τομογραφία στην οποία φαίνεται σαφώς αφοριζόμενη νομισματοειδής εικόνα με μειωμένης ακτινολογικής πυκνότητας, συγκεντρώσεις λίπους.

An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is JCytol-29-261-g002.jpgεικόνα 4. κυτταρολογικό απρασκεύασμα αναρροφήσεων που δείχνει (α) ινομυοξοειδές στρώμα, με ατρακροειδή κύτταρα, συναθροίσεις λίπους, και, (β) βρογχικό επιθήλίο με καλοήθεις κυτταρολογικά ευρήματα (Pap, ×400).

 

Fraire AE, Dail DH. Mesenchymal tumors, Part II: Tumors of hamartomatous Osteochondromatous, lipomatous, neural and vascular origin. In: Tomashefski JF Jr, Cagle PT, Farver CF, Fraire AE, eds. Dail and Hammar’s Pulmonary Pathology. 3rd Ed. Berlin, New York, Heidelberg: Springer; 2008:462–499.

αμαρτώματα - σύνοψη