Ακτινολογικές Εικόνες

συγγενής στένωση της πνευμονικής βαλβίδας και επίτητη διάταση της αριστερής πνευμονικής αρτηρίας PA
Νόσος Takayasu Fig. 1
συγγενής στένωση της πνευμονικής βαλβίδας και επίτητη διάταση της αριστερής πνευμονικής αρτηρίας PA
                             ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ
πνευμονική αρτηρία Fig. 4
δεξιά (λευκή διαγράμμιση) και αριστερή (κόκκινη διαγράμμιση) πνευμονική αρτηρία (αλλοίωση των συστατικών της πύλης, επί υπάρξεως συμπαγούς μάζας, όπως ένα βρογχογενές νεόπλασμα ή λεμφαδενοπάθεια) Fig. 5
πνευμονική εμβολή. Διάταση της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας, επί ανδρός, 24 ετών με σακχαρώδη διαβήτη, και βασισμένη στον υπεζωκότα σκίαση (κόκκινο βελος), συμβατό με σημείο Hampton hump. Fig. 6
βρογχογενής καρκίνος δεξιάς πύλης. Στην ΟΠ και πλάγια ακτινογραφία, διαπιστώνεται ενίσχυση της σκιάσεως και μεγέθυνση της δεξιάς πύλης, συγκριτικά με την αριστερή. Η αξονική τομογηραφία έδειξε ότι πορόκειται περί κεντρικά εδραζόμενου όγκου στην δεξιά πύλη. Fig. 9
 Η λεμφαδενοπάθεια είναι άλλο αίτιο ετερόπλευρης διατάσεως της δεξιάς πύλης. Ως συχνότερο αίτιο αναφέρεται μετάσταση νεοπλάσματος (αλλά δεν αποκλείεται και η φυματίωση. Fig. 10
φυματίωση. Αλλοίωνει την πύλη. Στην ακτινογραφία Β αναγνωρίζεται η μείωση του μεγέθους της πύλης, μετά εφαρμογή αντιφυματικής θεραπείας. Fig. 11
ασθενής με φυματιώδη λεμφαδενοπάθεια της δεξιάς πύλης. Οι ευμεγέθεις λεμφαδένες έχουν προκαλέσει απόφραξη του δεξιού άνω λοβού, Β. Fig. 12
πνευμονία του προσθίου του δεξιού άνω λοβού, συγχέει τη διαμόρφωση της δεξιάς πύλης. Στην παλγία ακτινογηραφία, διακρίνεται η λοίμωξη. Fig. 13

Στην ΟΠ ακτινογραφία, διακρίνεται μια σκληρή σκίαση επί της αριστερής πύλης. ΑΠό το πλάγιο ακτινογράφημα, όμω,ς φαίνεται ότι η βλάβη που προκάλεσε την ψευδή διάταση της πύλης είναι ένα οζίδιο παρασπονδυλικά, όπως, επίισης, επιβεβαιώνει η CT, συμβατό με βρογχογενές καρκίνωμα. .

Fig. 15
διάταση κατιούσης αορτής Fig. 16
όγκος Pancoast Pancoast