σημείο Hampton hump

σημείο Hampton hump, στη δεξιά πλευροδιαφραγματική γωνία. η φυσιολογική σφηνοειδής απεικόνισε δεν παράγεται λόγω της διατηρήσεως της τοπικής βρογχικής αιματώσεως.

Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, επί ασθενούς με αιφνίδια δύσπνοια, υποξαιμία, σχετικά μικρότερη υποκαπνία, από την αναμενόμενη για το επίπεδο της υποξαιμίας και την επακόλουθη ταχύπνοια, ιδιαίτερα επί συμβατού ιστορικού εγείρει υπόνοιες πνευμονικής εμβολής. Εάν τα δ-διμερή αποβαίνουν αρνητικά, ο περαιτέρω έλεγχος διακόπτεται. Το σημείο Westermark είναι ολιγαιμική περιοχή στον πνεύμονα, που αρδεύεται από το αποφραχθέν αγγείο. Το σημείο Hampton Hamp (πνευμονικό έμφρακτο) είναι εικόνα "καταλήψεως" πλευροδιαφραγματικής γωνίας, με κυρτό, όμως, όριο, αντι κοίλου, όπως αναμένεται επί πλευριτική συλλογής.

Pulmonary infarct

σημείο Westermark: ολιγαιμική περιοχή (δεξιό άνω και μέσο πνευμονικό πεδίο), λόγω αποφράξεως μιας πνευμονικής αρτηρίας, λόγω ΠΕ.

 

 

 

 

 

βλέπε: ακτινογραφία θώρακος