σύγχρονες απόψεις στην ογκολογία πνεύμονος

 Σημαντικές μεταβολές έχουν επέλθει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90, σχετικά με τη θεραπεία, ιδίως, του ΜΜΚΠ (: μη μικροκυτταρικού πνευμονικού  καρκίνου (). Με χρήση θεραπευτικών σχημάτων με βάση της σισπλατίννη, μπορεί να επιτευθχεί βελτίωση των συμπτωμάτων σε ∼50% των περιπτώσεων και παράταση της επιβιώσεως κατά τουλάχιστον 1 χρόνο, σε ∼10% , συγκριτικά με τις περιπτώσεις που αφέθηκαν μόνο με υποστηρικτικά μέσα (). Περαιτέρω πρόοδος έχει επισημανθεί με την εισαγωγή τρίτης γενάς, κυτταροστατικών, όπως η vinorelbine, η gemcitabine, η paclitaxel και η docetaxel. Συνδυασμοί των παραγόντων αυτών με πλατίνη θεωρούνεται, ήδη, ως πρότυπα πρωτόκολλα θεραπείας του ΜΜΚΠ (). Συνδυασμός τριών χημειοθεραπευτικών παραγόντων θα μπορούσε να αυξήσει τη θεραπευτική απάντηση, χωρίς παράταση της επιβιώσεως και με τον κίνδυνο αυξημένων παρενεργειών (). Σύμφωνα με την ASCO (: American Society of Clinical Oncology) μπορούν να χορηγηθούν 4, και όχι πλέον των 6, σχήματα με φάρμακα πρώτης γραμμής. Μετά το 4ο σχήμα, μπορεί να διακοπεί η χημειοθεραπεία σε ασθενείς που εμφανίζουν σταθεροποιημένη πάθηση, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Δεύτερης γραμμής χημειοθεραπευτικά, όπως η docetaxel ή η pemetrexed έχουν χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε εκείνους τους ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει συνδυασμένη θεραπεία με πλατίνη, συγκριτικά με εκείνους, που μετά την πρώτης γραμμής θεραπεία έλαβαν βέλτιση υποστηρικτική αγωγή, μόνο (). Η δοσιταξέλη επιφέρει βελτίωση των σχετικών με τον όγκο συμπτωμάτων κια παράταση της επιβιώσεως, συγκριτικά με την παροχή βέλτιστων υποστηρικτικών μέσων, μόνο, σε ασθενείς που προηγούμενα είχαν λάβει κύκλους χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνη. Η  Pemetrexed, επίσης, εξασφαλίζει παρόμοια αποτελέσματα, επίσης, με καλύτερη ανοχή, συγκριτικά με την δοσιταξέλη.

Οι ασθενείς με στάδιο ΙΙΙ ΜΜΚΠ αντιμετωπίζονται με συνδυασμό χημειοθεραπείας και χειρουργική εξαίρεση +-ακτινοθεραπεία. Σε ασθενείς με πλήρη εξαίρεση του ΜΜΚΠ η προσθήκη συμπληρωματικής χημειοθεραπείας αποτελεί την τρέχουσα τακτική (►, ).