καρκίνος πνεύμονος -ακτινογραφία θώρακος

 Η ακτινογραφία θώρακος είναι, συνήθως, η πρώτη απεικονιστική προσέγγιση της παθήσεως, όχι μόνο λόγω ευχερούς προσβασιμότητας και χαμηλού κόστους, αλλά, επίσης και επειδή αποτελεί μέρος της διαγνωστικής προσπελάσεως, πρακτικά κάθε συμπτώματος από το αναπνευστικό. Στην ακτινογραφία θώρακος επί καρκίνου πνεύμονος μπορεί να αναδειχτούν ποικιλίκα παθολογικών ευρημάτων.
Ο πνευμονικός καρκίνος μπορεί να απεικονισθεί ως οζώδης σκίαση με ή χωρίς "όπισθεν του όγκου απόφραξη", ατελεκτασία, πύκνωση ή παγίδευση αέρος (μηχανισμός βαλβίδας). Ένας περιφερικός όγκος μπορεί να απεικονιστεί ως μικρός όζος, ή μάζα στα πνευμονικά πεδία. Το σημείο S (σημείο Golden) περιγράφει ατελεκτασία του άνω λοβού, με προβολή που παράγεται από τον πρωτοπαθή όγκο. Η τακείσα σκίαση είναι χαρακτηριστικό του καρκνώματος εκ πλακωδών επιθηλίων, ενώ ο κεντρικά εδαζόμενος όγκος μπορεί να προκαλέσει βρογχική απόφραξη , οπότε προκαλεί ατελεκτασία (πυκνοατελεκτασία)  Ο καρκίνος του πνεύμονος μπορεί να απεικονισθεί ως "βραδέως λυομένη πνευμονία", που μπορεί να είναι απότοκη αποφρακτικού φαινομένου ή ογκος καθ΄αυτόν. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, ο πνευμονικός καρκίνος, ιδιαίτερα το μικροκυτταρικό καρκίνωμα, μπορεί να απεικονίζεται ως πυλαία ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια, χωρίς εμφανή ευρήματα από το παρέγχυμα. Σημειώνεται ότι "κρυμμένες" περιοχές, όπως πίσω από την καρδιά, ο διάφραγμα ή τις κορυφές, πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Τα ακτινογραφικά ευρήματα μπορεί να εμπλουτίζονται με την παρουσία πλευριτικής συλλογής, η οποία και υποβαθμίζει δραστικά την πρόγνωση. Εν τούτοις, πρέπει να διευκρινισθεί η αιτιολογία της, επειδή είναι ενεδεχόμενο να είναι αποτέλεσμα φλεβικής αποφράξεως ή παρανεοπλασματικής αιτιολογίας, καθώς όλες οι πλευριτικές συλλογές, επί καρκίνου του πνεύμονος δεν είναι αποτέλεσμα κακοήθους επινεμήσεως του υπεζωκότος ().
Είναι συνήθης τακτική, η διενέργεια CT επί υποψιών για νεόπλασμα στην απλή ακτινογραφία θώρακος.

ακτινολογικά ευρήματα επί καρκίνου του πνεύμονος
αδρή ανατομική: βρογχογενές καρκίνωμα, όγκος εκ πλακωδών επιθηλίων  
πνευμονικός καρκίνος με οζώδη μετάσταση
βρογχογενής καρκίνος, που σκιάζει την αριστερή πύλη (ελαφρά λοξή ακτινογραφία). Αναγνωρίζεται μικρή απώλεια ακτινολογικού όγκου στο αριστερό ημιθωράκιο και μικρή συλλογή υγρού.
βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα <p>Bronchoalveolar carcinoma</p></p />
<p>

   
αδιαφοροποίητο βρογχογενές καρκίνωμα <p>Undifferentiated large cell carcinoma</p></p />
<p>

μονήρης όζος στον αριστερό άνω λοβό. Βοργχογενές καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων
σκίαση με ανώμαλα όρια (κίτρινη διαγράμμιση) με κεντρική διαύγαση και υδραερικό επίπεδο (κόκκινη διαγράμμιση). 
μονήρης όζος. Βρογχογενές καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων

μεταστατικό καρκίνωμα πνεύμονος από καρκίνωμα των νεφρών. Οι συχνότεροι εξπωνευμονικοί όγκοι που μεθίστανται στους πνεύμονες είναι:

ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, των νεφρών, το λειομυοσάρκωμα μήτρας, το πλακώδες του αυχένος και της κεφαλής. Μεταξύ των σπανιότερων όγκων, συγκαταλέγονται:

χωριοκαρκίνωμα, σάρκωμα Ewing, κακόηθες μελάνωμα, οστεοσάρκωμα, κ. όρχεων, κ. του θυροειδούς.

<p>Ring lesions from RCC mets</p></p />
<p>

αδενοκαρκίνωμα
μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος