Η μετάλλλαξη του ογκογονιδίου kRΑS, στον καρκίνο του πνεύμονος

KRAS protein 3GFT.pngΤο KRAS είναι ένα γονίδιο, που ελέγχει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων Ανιχνεύεται στο 25% περίπου των περιπτώσεων μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ). Οι μεταλλάξεις του καθορίζουν την ανάπτυξη του όγκου και χαρακτηρίζονται αππό εξαιρετικά πολύπλοκη βιολογία, στην οποία εμπλέκονται διαντιδράσεις με διάφορες οδούς κυτταρικής αναπτύξεως και ογκογονιδιακά κατασταλτικά γονίδια. Παρ΄όλο ότι οι μεταλλάξεις του KRAS συνδέονται κλασικά με το καπνιστικό ιστορικό ανιχνεύονται επίσης σ΄ένα ικανό αριθμό ασθενών μη καπνιστών. Οι μεταλλάξεις του απαντούν με μεγάλη συχνότητα σε συμπαγείς όγκους αδενοκαρκινώματος πνεύμονος που φέρουν άφθονες διηθήσεις λεμφοκυττάρων. Η προγνωστική ικανότητα του KRAS παραμένει αμφίβολη, αλλά αναγνωρίζεται ότι οι μεταλλάξεις του προσδιορίζουν την αναστολή της αντιστάσεως του ECGFR. ΠΑλαιότερα, το εξαλλαγμένο KRAS δεν εθεωρείτο κλινικής σημασίας στη διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονος. Με την αναγνώριση, όμως της σημασίας της αναστολής των MEK και PI3K/mtor, η σημασία του ογκογονιδίου αυτού έχει αρχίσει να μεταβάλλεται. Οι ενεργοποιημένες πρωτεΐνες  του ογκογονιδίου KRΑS είναι κρίσιμοι ρυθμιμε μια ποικιλία κατιόντων δραστλών στές ποικιλίας κακοηθειών. Η δράση τους εκτείνεται στην ολοκλήρωσαη των σημάτων από τους εξωγενείς αυξητικούς παράγοντες με μια ποικιλία κατιόντων παραγόντων, όπως  ο RAF-MEKERK
και PI3K-AKT-mTOR οδοί [1]. 

 

 

=======================
βιβλιοογραφία
===========================
1. Karnoub AE, Weinberg RA (2008) Ras oncogenes: split personalities. Nat Rev Mol Cell Biol 9(7):517–531. doi: 10.1038/nrm2438