ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ - ΣΥΝΟΨΗ

O καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί πρωτεύουσα αιτία θανάτου, τους άνδρες και στις γυναίκες, καθώς είναι συχνότερος από τον καρκίνο του παχέος ενέρου, του προστάτη και του μαστού, αθροιστικά. Ατις ΗΠΑ, το 2017 καταγράφηκαν περισσότεροι από 160000 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονος , καταλείποντας υψηλό συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένοι αιτιολογικοί παράγοντες του καρκίνου του πνεύμονος παίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία καρκινικων κυττάρων.