πεμετρεξέδη (alimta) και καρβοπλατίνα

 Η πεμετρεξέδη προτιμάται από την γεμσιταβίνη, σε όλες τις γραμμές θεραπείας σε ασθενείς με ΜΜΚΠ. Η χρήση του περιορίζεται σε μη πλακώδη ΜΜΚΠ, σε οποιαδήποτε γραμμή θεραπείας ().

πεμετρεξέδη  (alimta () και καρβοπλατίνα ()
φάρμακα/δόση

πεμετρεξέδη: 500 mg/m2 IV Η1. σε 100 ml NaCl 0.9% και ενίεται σε διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών. Ακολούθως: 30 λεπτά, μετά το τέλος της χορηγήσεως της πεμετρεξέδης: 

καρβοπλατίνα: AUC 5 IV H1 σε 250 ml 5% glucose σε διάστημα > 30 λεπτών

προετοιμασία

φολλικό οξύ: 400 μg PO, αρχίζει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την Η1 και συνεχίζει επί τρεις εβδομάδες, μετά την τελευταία δόση της πεμετρεξέδης.

βιταμίνη Β12: 1000 μg ενέσιμο. Χοεηγείται οποιαδήποτε ημέρα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 7ημέρου, από την έναρξη της θεραπείας, και ακολούθως χρορηγείται -εφ΄άπαξ- κάθε 9 εβδομάδες. Μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα που χορηγείται η πεμετρεξέδη μέχρι 3 εβδομάδες μετά τη τελευταία δόση της πεμετρεξέδης.

δεξαμεθαζόνη: 4 mg PO bd για 5 ημέρες και συνεχίζεται μέχρι το πρωί της προηγούμενης από την χορήγηση της χημειοθεραπείας.

συχνότητα χορηγήσεως

μεσοθηλίωμα:  ανά 3 εβδομάδες, μέχρι 6 κύκλους, ανάλογα με την υποκειμενική και αντικειμενική απάντηση. 

ΜΜΚΠ: ανά 3 εβδομάδες μέχρι 4 σχήματα, ανάλογα με την απάντηση. 

κύριες τοξικότητες μυελοκαταστολή, εξάνθημα, ήπια αλωπεκία, διάρροια, ανεπάρκεια ωοθηκλών/στειρότητα
αντι-εμετικά είναι ιχυρά εμετογόνα. Δεν χρειάζεται περισσότερη δεξαμεθαζόνη, εκτός εκείνης που έλαβε προθεραπευτικώς.
εξαγγείωση δεν είναι καυστικά
συνήθης έλεγχος

γενική αίματος, U&Es και LFTs: Η1

EDTA: πριν την πρώτη χορήγηση

αφία θώρακος: πριν κάθε κύκλο

αξονική: μεσοθηλίωμα: πριν τον κύκλο 1 και μετά τον κύκλο 3

             ΜΜΚΠ: πριν τον κύκλο1 και μετά τον κύκλο 2.

          

σχόλια

η δόση της καρβοπλατίνης πρέπει να προσδιορίζεται με χρήση της εξισώσεως: στόχος AUCx(25+GFR)

Ο πρώτος κύκλος μπορεί να χορηγηθεί με βάση τον τύπο: Cockcroft και Gault formula που υπολογίζει την κάθαρση κρεατινίνης, εάν τα αποτελέσματα του EDTA δεν είναι ακόμη, διαθέσιμα, για τους επόμενους κύκλους. η δοκιμασία EDTA πρέπει να επανεληφθεί, μόνον όταν εάν παρατηρηθεί 30% μεταβολή της κρεατινίνης ορού.

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη πρέπει να αποφευχθούν 5 ημέρες πριν, μέχρι 3 ημέρες μετά τη χορήγηση.

προσαρμογή της δοσολογίας
αιματολογική τοξικότητα ουδετερόφιλα<1.5 Χ 10 9 /L ή αιμοπετάλια <100 X 109 /L : καθυστέρηση κατά 1 εβδομάδα, επανάληψη της γενικής εξετάσεως αίματος. εάν αποβεί εντός φυσιολογικών ορίων, διενεργείται το 100% της επόμενης δόσεως. Εάν πρηγηθούν 2 ή περισσότερες καθυστερήσεις συνιστάται 25% μείωση της δόσεως και των δύο φαρμάκων. Επι αμφιβολιών, διακοπή. 
νεφρική τοξικότητα
κάθαρση κρεατινίνης (ml/min) δόση πεμετρεξέδης
>=45 100% της δόσεως
<45 δεν συνιστάται θεραπεία με πεμετρεξέδη
ηπατική τοξικότητα δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσεως, επειδή η πεμετεξέδη αποβάλλεται σχεδόν αναλλοίωτη από τους νεφρούς. Δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ηπατικές διαταραχές
άλλες τοξικότητες
  δόση πεμετρεξέδης δόση καρβοπλατίνης
mucositis 3 ή 4 βαθμού 50% της πρηγούμενης δόσεως 100% της προηγούμενβης δόσεως
οποιαδήποτε άλλη διαταραχή 3ου ή 4ου βαθμού ή διάρροια που χρειάζεται νοσοκομείο 75% της πρηγούμενης δόσεως 75% της πρηγούμενης δόσεως
εάν επιμείνουν τοξικότητες παρά τις για 2 φορές μείωση της δόσεως, η συνέχιση της θεραπείας επαναθεωρείται