Συμπληρωματική χημειοθεραπεία, adjuvant therapy

Θεραπεία, που χορηγείται συμπληρωματικά, της κύριας θεραπεάις. Π.χ., μετά χειρουργική εξαίρεση, σε ορισμένες περιπτώσεις, χορηγούνται 4 συμπληρωματικά χημειοθεραπευτικά σχήματα. Στην κατηγορία της συμπληρωματικής θεραπείας, περιλαμβάνεται, επίσης η ακτινοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία, ή βιολογικές θερπείες, που αποσκοπούν στην αποτροπή της υποτροπής της παθήσεως.

Αντίθετα με την συμπληρωματική θεραπεία, η νεο-συμπκληρωματική θεραπεία χορηγείται ΠΡΙΝ από την εφαρμογή της κύριας θεραπείας. Ο κύριος λόγος της νεο-συμπληρωματικής θεραπείας είναι ηο περιορισμός της εκτάσεως της νόσου, ώστε να διενεργηθεί, περισσότερο συντηρητική εξαίρεση ιστού.

Π.χ., επί πρώιμου μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος, χορηγείται συμπληρωματική χημειοθεραπεία με gemzar, cisplatin, paclitaxel, docetaxel, και άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, και συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, προς αποφυγή τοπικών υποτροπών, ή στον εγκαέφαλο, προς αποφυγή μεταστάσεων.